SBO Muddee 22, 2017. Oduu, Walgahiin Wayyaanee/IHADG Sirna Wayyaanee Dandamachiisuuf Yoo Ta’e Malee Gaaffii Um matootaaf Deebii Qajeelaa Hinkennu mata duree jedhu jalatti qophii qindaahe fi Gaaffii fi Deebii Miseensota WBO waliin t aasifne kutaa 2ffaa.

2 thoughts on “SBO Muddee 22, 2017. Oduu, Walgahiin Wayyaanee/IHADG Sirna Wayyaanee Dandamachiisuuf Yoo Ta’e Malee Gaaffii Um matootaaf Deebii Qajeelaa Hinkennu mata duree jedhu jalatti qophii qindaahe fi Gaaffii fi Deebii Miseensota WBO waliin t aasifne kutaa 2ffaa.

  1. Pingback: SBO Muddee 22, 2017. Oduu, Walgahiin Wayyaanee/IHADG Sirna Wayyaanee Dandamachiisuuf Yoo Ta’e Malee Gaaffii Um matootaaf Deebii Qajeelaa Hinkennu mata duree jedhu jalatti qophii qindaahe fi Gaaffii fi Deebii Miseensota WBO waliin t aasifne kutaa 2ffaa.

  2. Pingback: SBO Muddee 22, 2017. Oduu, Walgahiin Wayyaanee/IHADG Sirna Wayyaanee Dandamachiisuuf Yoo Ta’e Malee Gaaffii Um matootaaf Deebii Qajeelaa Hinkennu mata duree jedhu jalatti qophii qindaahe fi Gaaffii fi Deebii Miseensota WBO waliin t aasifne kutaa 2ffaa.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s