Magaalli Amboo akkuma aadaa ishee diddaa sirna Wayyaanee gaggeessuun manneen nagadaa hundi cufaatti oolan.

Image may contain: outdoorMuddee 22/2017 Godina Lixa Shaggar Magaalaa Ambootti Sochii Warraaqsa FXG duula gabaa lagachuufi qabeenyaa ofii gabaa laguu, guggura geejjibaa kaa’uun itti fufe. Guyyaa har’a ganama irraa eegaluun daldaltootni manneen daldalaa isaanii dunkana (suuqii) cufuun, konkolaachiftootni sochii konkolaataa dhaabuun, baankiiwwaan hedduun illee qajeelfamaafi waamicha Qeerroon godhe simachuun hojii dhaabuun duula gabaa lagachuu irraa qooda fudhachuun yakkaa duguuginsa sanyii uummata Oromoo irratti mootummaan wayyaanee gaggeessa jiru balaaleffatan. Har’a Amboo keessaatti baankii daldala Ethiopia qofatu

 banaa ta’uu Qeerroon gabaase.
Sochii daldalaa, gabaafi geejjibaa irratti duulli gabaa lagachuufi qabeenyaa ofii gabaa laguu, ugguraa geejjibaa kaa’uu akka guutummaa biyyattiitti akka itti fufuuf qabsoo finiinsaa waan jiruuf Qeerroon Bilisummaa uummaanni keenya dursee akka qophaa’uuf dhaamsa dabarsee jiraachuun ni yaadatama. Ammas uummaatni Oromoo cufti bakka jirtan hundatti dhaamsa dabarfamee daddaffiin hojiirraa olchuun duula gabaa lagachuufi qabeenyaa ofii gabaa laguu irraa qooda akka fudhatan Qeerroon waamicha dabarsan!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s