Barattoota Yuunibarsiitii Irraa Uummata Daangaa Irratti Miidhameef Dirmachuu Deeman Hidhuun Hammaate

[SQ, mudde 11,2017] Barattoota nagaa uummata isaanii ummata Oromoo Booranaa kanneen maqaa liyyuu Poolisii #Abdii_Illeen durfamanii wayyaaneen bobbaafamaniin uummata qe’ee buqqaa’aa jiran kanneen dubbisuu deeman mootummaan Wayyaanee hidhuu qeerroon gabaase. Barattoota diramannaa uummataaf mooraa Yuunibarsiitii irraa dhaqan kana jaleen Wayyaanee bulchaan godina Booranaa Liiban Areeroo waraana itti yaamuun barattoonni 7 hidhamani 2 garmalee miidhamanii jiru. Jedha gabaasni keenya itti dabalee Haaluma kanaan barattoota miidhaa guddaan irra ga’ee fi kanneen hidhaman 1.B/taa Badhaadhaa Ayyalaa (Jimma University) hidhaame 2. Zennebee Waaree (Jimma University) hidhame 3.B/taa Abduuba Dheengee (Amboo U)” hidhame 4. B/taa Elemaa Waariyoo Reebichaan miidhame 5. B/taa Caalaa Garboolee Reebichaan miidhame

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s