Barsiisaa Taaddasee Hordofaa Nuunnuu Qunbaa Keessaa Yakka Jibbiinsa Dhala Oromoo Irraa Qabduun Wayyaaneen Mana Hidhaatti Kan Gidirsaa Jirtuuf Qeerroo Barattootaa Oromoo Deggarsa Taasisan

[SQ, Mudde,3,2017] Lixa Oromiyaa Baha Wallaggaa Magaalaa Nuunnuu Qunbaa keessatti barsiisaa Taaddasee Hordofaa jedhan miseensa paartii Mormituu KFO kan ta’an Wayyaaneen ukkaamsitee turuun ishee nii yaadatama. Yakka jibbiinsa Oromummaa isaanii qofaaf wayyaanee irratti raawwatte kan balaaleffatan uummanni Nuunnuu Qunbaa Qeerroo waliin ta’uun deggarsa barbaachisaa taasisaafii jiraachuu gaabsni Sagalee Qeerroo Bilisummaa Oromoo gahe ifa taasisa. Haaluma kanaan barsiisaan kun uukkamfamanii kan jiran yoo ta’u ardaaf qe’ee jaallatamaa barsiisaa kanaa wal ijaaruun barattoonni magaalattiif naannoo ishee deggarsa barbaachisaa maatii isaaniitiif taasisaa jiru. Kellaa mana jireenyaa isaanii bifa hawwataan ijaaruun uummanniagaalattiis deggarsa taasise. Wantoota maatii barsiisaa kana barbaachisan mara guutaafii jiraachuun jaalala guddaa isaaniif qaban agarsiifataa jiru. Gabaasa biraatiin ona Nuunnuu Qunbaa magaalaa Adaree keessatti basaastota uummata gidirsaa jiraniif aangoon laatamaa jira. Taarraqenyi Naggaseef Badhaasaa (dablaalaa) kanneen turan, Sababaa fincila Warraaqsaa bara 2008 baha Wallaggaa Nuunnuu Qumbaa magaalaa Adaree keessatti Qeerroo Bilisummaa Oromootiin durfamee ka’een dargaggoota nagaa maqaa miseensota ABO jedhu sobaan itti maxxansuun yakkee kaawwan hiisisee kaawwan biyyaa akka godaanan namoota ga’ee olaanaa tapahataa turan ta’uu Qeerroon hordofaa ture. Yakka hammeenyaa bara sana raawwataniin dargaggoo Xilahuu Warqiinaa jedhamu nama kaadhima isaa waliin gaa’ela raawwachuuf jiru doorsisanii cidha qophiin xumurame guyyaa 14 jiru bacancarsuun maatii gammachuun qophii godhachaa jiru bittinneessaniiru. Yakkoota kana uummanni Leeqaa naannoo sanaaf magaalaa Adaree akka malee kan mufatan yoo ta’u balaa Konkolaataa uummataan gubamuu barasiif dargooggoota nagaa dararuun balaaleffatamaa ture. Taarraqenyi Naggasee basaasummaatiin leenjii fudhateen bars sana Maallaqa kuma digdamaan uummata nagaa nagaasaa booreessuu uummata cimsee bira gaheera. Kana malees dargaggoo Birraatuu Tasfaayee hamna Waraanaa wayyaaneen akka qabduuf magaalota Finfinneef, Adamaa keessallee deemee nama adamsaa ture yoo ta’u har’a abbaa Adeemsa taasisuun harka dhiigaan uummata magaalaa Adaree gidirsiisaa jiraachuu Qeerroon Waamaa gabaase.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s