Gootowwan Qeerroon Barattoonni Oromoo mooraa Yuunversiitii Wallaggaa guutummaan guutuutti barnoota dhaabuun hanga gaaffiin mirga Abbaa biyyummaa keenyaa nuuf deebi’utti hin barannu jechuun gara maatiitti galaa jiru.

Mudde 5,2017/Yakka mootummaan Abbaa irree wayyaanee jumlaan yeroo ammaa uummata Oromoo irratti raawwachaa jiru kan boqonnaa isaan dhorke gootowwan qeerroon barattoonni oromoo mooraa yuunversiitii Wallaggaa keessa jiran hanga gaaffii mirgaa kan Abbaa biyyummaa keenyaa nuuf hin deebinetti barnoota hin barannu jechuun guutummaan guutuutti barnoota addaan kutuun gara maatiitti imalaa jiru.Caalmaattimmoo yaaddoo hamaa fi dhukkubbii sammuu kan nutti ta’ee lammiiwwan keenya karaa daangaa oromiyaa irra jiran yeroo ammaa qe’eef qabeenyaa isaaniirraa duguuggamuun yakki dhala namaaf hin mallee irratti raawwatamuun ittuu akka barnoota dhaabnuuf nukakaase jechuun barattoonni oromoo mooraa yuunversiitii Wallaggaa tokko tokko rakkoo qaban haala garaa garaan sagaleesaanii dhageessisuun  iyyatanii jiru.Addattimmoo akka barattoonni mooraa yuunversiitii wallaggaa tokko tokko dubbatanitti adda durummaan kan akka barnoota dhaabnu nugochaa jiru mootummaa wayyaaneedha,akkasumas sirni wayyaanee gaaffii karaa nagaan deddeebinee gaafachaa turreef deebii karaa nagaan nuuf deebisuu dhiisee humna agaazii mooraatti ol nuseensisuun barnootarraa kan nu ari’e mootummaa wayyaaneedha jechuun sagalee isaanii dhageessiffachuun guyyaa dilbataa ganama  iyyataa akka turantu addeeffame.
Gootowwan barattoonni oromoo kunneenis aarii fi muffii sirna wayyaaneef qabanirraa ka’uun  mudde 5 bara 2017 ganammarraa ka’uunis guutummaan guutuutti doormii cufuudhaan mooraa Gad lakkisanii ba’anii jiru.

1 thought on “Gootowwan Qeerroon Barattoonni Oromoo mooraa Yuunversiitii Wallaggaa guutummaan guutuutti barnoota dhaabuun hanga gaaffiin mirga Abbaa biyyummaa keenyaa nuuf deebi’utti hin barannu jechuun gara maatiitti galaa jiru.

  1. Excellent job qeerroo.org.
    you are doing fantastic job. Intensify you actions. Liberation day is in sight.
    God is watching over you and the gallant soldiers of liberation.
    Keep up the good work.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s