Meeshaa Gurguddaan Oromiyaa Bakkeewwaan Hedduu Seenaa Jira. Oromiyaan Buufata Waraanaa Fakkaatteetti.

[SQ,sadaasa,28,2017]
Wayyaaneen uummata Oromootti Waraana bantee jirti. Haalli Oromiyaa ka duriirra ulfaate. Biyya Oromiyaa humnaan weeraranii saamaa jiru.
Saamichi lafaa kallattiin adeemaa jira. Buuqqaatinsi uummataas dabaleera. Uummatni baha Oromiyaa irraa lafaaf qabeenyaasaa dhabe,
bakkee buufatee jireenya karaarraaf kaadhimame. Jireenya uummataa balaaf dararaa hamaaf kaadhimuu keessatti qoodni waraana Wayyaanee ol
aanaadha.
Gochaawwaan daguggaa sanyii adeemaa jiru. Ajjeechaan babal’ataa jiru. Oromiyaa waraana alaa deggaramuun saamuuf qophiin eegaleera.

Odeessi  keenya akka ifa godhutti, Tigiroonni Oromiyaa biyyoota ollaasaan qabatanii ciccirachuuf qophiirra jiru. Lafaaf qabeenya
keenya dhabuurra darbee du’aaf kanneen daandii saaqaan uummata Oromootti qoosuurratti argamu.

Lubbuun keenya Wayyaanee biratti hanga Hantuutaa ilaalamaa hinjirtu. Hidhaanis akkasuma nutti ammaatee jira.

Haal gadiitti agartan kanaan humni Waraana Wayyaanee Guddaan Harargee Magaalaa Awwadayi Seensifamee jira. Uummatni keenyaafi Qeerroon
dargaggootni Oromoo magaalaa Awwadayi dammaqinsaafi of eeggannoo guddaa gochuu qabdu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s