Mooraa Yuunversiitii Wallaggaa keessatti qaanqeen qabsoo gootowwan Qeerroo moorichaatiin qabsiifame  daran jabaachuudhaan itti fufee jira.

Sadaasa 27/2017/ Warraaksa biyyaalessaa torbanoota darban keessa mooraa yuunversiitii wallaggaa keessatti belbelaa tureen kan rifate sirni wayyaanee waraana isaa jumlaan fidee mooricha keessa erga qubachiiserraa kaasee guutummaan moorichaa goolamaa jira.
Waraanni Wayyaanee kunis barattoota bahaaf gala dhorkaa jira.Caalmaattimmoo waraanni Sirna wayyaanee mooricha keessa qubatee jiru barnoota hanga hin jalqabnetti mooricha keessa ta’uu fi kaaffee hin fayyadamtan jechuun barattoota mooricha keessa jiran oliif gadi adeemee doorsisuu isaa caalmaatti hammeessuun itti fufee  jira.Barattoonni moorichaas akka Gad hin baaneef yeroo ammaa fedhii isaanii malee dirqamaan mooraa keessatti ittifamaa jiru.
Barnootas dirqamaan akka barattan jechuun dabballoonni sirna wayyaanee mooricha keessa naanna’uun barattoota doorsisaa jiru.
Gootowwan qeerroon barattoonni oromoo moorichaas hanga lammiileen Keenya qe’ee fi qabeenyaa isaaniirraa buqa’aniif kaasaan kaffalamutti hin barannu,
ajjeechaan jumlaan kan gara laafina hin qabne lamiilee Keenya daangaarra jiran irratti waraana liyyuu poolisii sumaaleedhaan raawwatamaa jiru hanga dhaabbatutti hin barannu,
Barattoonni oromoo mooraa yuunversiitii wallaggaa keessaa diddaa yeroo darbee irratti hidhaman hanga nuuf hiikamanitti hin barannu jechuun ejjennoo isaanii ciichuudhaan diddaa isaanii itti fufanii jiru.
Mootummaan Abbaa irree wayyaanees diddaa barattootaa kana gara dabarsuuf galmeen bifa haaraan haa galmeeffamu jechuun mooricha keessatti beeksisa deddeebiidhaan baasee dhoobus barattoonni moorichaa hanga gaaffiin mirga Abbaa biyyummaa keenyaa nuuf hin deebinetti guutummaan guutuutti barnoota hin barannu jechuun ejjennoo isaanii tokkummaadhaan Gad jabeessanii gaaffii mirgaa gaafachuu isaanii itti fufanii jiru.
Hanga ammaattis mooraa yuunversiitii wallaggaa keessatti hojiin baruu fi barsiisuu guutummaan guutuutti diddaa barattootaan wal qabatee erga addaan citee torbanootaa heedduu lakkoofsisee jira.Barattoonni moorichaa gaaffii mirga abbaa biyyummaa gaafachaa jiran daran fardeessuudhaan ittuma fufanii jiraachuullee maddi oduu qeerroo mooricharraa dhufaa jiru addeessee jira.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s