Warraaksi biyyaalessaa mooraa dhaabbilee barnoota olaanoo keessatti dhohee ture daran baballachuudhaan guutummaa dhaabbilee barnoota gad aanootti darbuudhaan sirna Wayyaanee muddaa jira.

Sadaasa 23,2017
Haaluma kanaan diddaan torbanoota darban keessa mooraa yuunversiitii golee oromiyaa cufa keessatti dhohee ture hundeensaa daran jabaachuudhaan manneen barnootaa sadarkaa 1ffaa irraa gara sadarkaa 2ffaatti gad bu’uudhaan mootummaa wayyaanee kokkeedhaan qabaa jira.
Diddaan kun guyyaa har’aas godina wallagga bahaa magaalaa naqamtee keessatti guutummaa dhaabbilee barnootaa cufa dhuunffachuun sirna wayyaanee boqonnaa dhorkaa turellee maddeen achirraa gabaasanii jiru.Addattimmoo diddaan kun mooraa yuunversiitii wallaggaa dabalatee manneen barnootaa qophaaina Naqamtee keessattis daran jabachuudhaan guyyaa facaasaa fi roobii  waraaksi jabaan magaalaa Naqamtee keessatti baratootaan geggeeffamaa akka ooletu himame.
Warraaksi biyyaalessaa kun manneen barnootaa magaalaa Naqamtee keessa jiran keessaa mana barnootaa  biiftuu naqamtee,mana barnootaa Aaskii,Mana barnootaa Beetelii ,mana barnootaa waachaa mikaa’elii fi guutummaa dhaabbiilee barnootaa magaalaa Naqamtee keessatti gootowwan barattoonni oromoo diddaa sirna wayyaaneef qaban torban kana guutuu agarsiisaa akka jiranillee addeeffamee jira.
Caalmaattimmo warraaksi kun kolleejjiwwan magaalaa Naqamtee keessa jiran dabalatee manneen barnootaa yuunversiitii Riifti vaalii fi  kollejjii new jenereeshinii akkasumas kolleejjii barsiisota magaalaa naqamtee keessattis haala akkaan ho’aa ta’een warraaksi biyyoolessaa  fxg torban kana keessa bifa garaa garaatiin geggeeffamaa jiraachuu maddi oduu qeerroo leeqaarraa ifoomsee jira.
Mootummaan gita bittuu abbaa irree wayyaanees akkuma amala ishii diddaa gootowwan qeerroon barattoonni oromoo tokkummaan geggeessaa jiranitti rifachuudhaan waraana isaa jumlaan baratoota gaaffii mirgaa gaafatan irratti bobbaasuun dararaa garaa garaa fi reebicha,akkasumas garalaafina tokko malee mana hidhaattilee guuraa akka jirutu addeeffame.Kun kanumaan osoo jiru waraani sirna wayyaanee kunneen baratoota oromoo karaa garaa garaatiin gaaffii mirgaa gaafatan irratti Aara ija namaa imimaanessu itti roobsuudhaan bakkeewwan heedduutti barattoota warraaksa geggeessaa jiran addaan akka facaasaa turellee maddeen qeerroo leeqaa Naqamterraa ifoomsanii jiru.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s