Mooraa Yuunversiitii Wallaggaa keessatti fxg diddaa COCn wal qabatuun dhohee ture daran jabaachuun itti fufee jira.

[SQ sadaasa 23/2017] 
Fincilli Xumura Gabrummaa biyyaalessaa diddaa COCn wal qabatee dhohee ture erga guutummaa Yuunversiitiilee Oromiyaa fi dhaabbiilee barnootaa xixiqqaa dhuunffatee ammallee dhaamuu dhabuudhaan gootowwan barattoonni Oromoo guutummaa biyyattii keessatti diddaa
isaanii akkuma itti fufanitti jiru.
Haaluma kanaan mooraa yuunversiitii wallaggaa keessattis hanga gaaffiin mirga Abbaa biyyummaa keenyaa nuuf hin deebinetti hin barannu,jechuun gootowwan barattoonni moorichaa dhaadannoodhaan lafa raasaa jiru. Waraanni sirna Wayyaanees aarii keessa seenuudhaan barattoota
moorichaatti olseenuun barattoota mooraa keessa ari’aa jira.
Gootowwan barattoonni moorichaas tokkummaadhaan sagalee isaanii dhageessifachaa jiru. .waraanni wayyaanees aarii fi inaaffaa keessa erga seeneen booda konkolaataa sireeffiin 2n ganama kana baratootatti ol itti seenuudhaan barattoota reebaa jira.
Barattoonni heedduunis reebicha kanaan mada’anii jiru. Hanga ammaattis mooraa yuunversiitii wallaggaa keessaa diddaa kanaan wal qabatee barattoonni 4 ganama kana hidhamanii jiru.

Gama biraan Qaamoonni Uunmata Oromoo Waggaa 26 Oliif Dararaa Turan Hedduun Saanii Watwaannaa Hamaa Keessa Kan Jiraniif Kaan Isaaniimmoo Walhidhaa Jiraachuu Gabaafame
[SQ,sadaasa,23,2017]
Lixa  oromiyaa bahaa Wallaggaa Aanaa Giddaa Ayyaanaa magaalaa guutee keessatti tigirichi Hurii Alemayyoo kan jedhamu to’atamuu qeerroon
naannichaa gabaase.Huriin waggoota 26 oliif qabeenyaa oromoo saamee samsisaafi hoggantoota bitamoo tplffif bitaman waliin walta’uun shira
gita hin qabne ilmaan Oromoo irratti addatti Oromoota Lixa Shaggar jiraataniif Oromoota naannoo Wallaggaa irratti badii hamaa hojjechaa
kan tur;yeroo addaa addaatti magaalaa Guutee jedhamtu dabalatee kanneen akka lixaa Shaggar magaalaa Geedoottillee qeerroo oromoo
ajjeesisaa akka ture beekameera.

Huriin kan to’otame 13/3/2010 akka lakkoofsa habashaatti  yoo ta’u torbee lama dura garuu sochii Uummanni oromoo gochaa jiru sodaachuun
waraqaa geggeessaa bulchiinsa gandasaarra barreessifatee erga deemee booda deebi’e gara magalichaa dhufuusarraan kan ka’e qeerroon
magaalichaa fi uummaanni Oromoo yakkasaa kana waggoota dheeraaf tohataa turan maaliif deebi’e shakkii jedhu yommuu hasa’an Huriin
dhaga’e shugguxxiidhaan dargaggoota sodaachosuurratti utuunni bobbaa’ee jiruu   to’atamee jira.

Akka gabaasasagalee qeerroo bilisummaa dhaqqabe jedhutti taanan Huriin yeroo FDG  2008 akka lakkoofsa habashaatti  haala cimaan geggeefamaa ture keessatti gara magaalaa Geedoo deemuudhaan shihalaqa Caalaa namticha jedhamu waliin ergama TPLF qabatanii SHI halaqaa Caalaan waraana ergee namoota 8 akka ajjeesise bira ga’amuu danda’eera.
Jechuun nuu gabaasanii jiru ammallee fakkaattooni Tigirticha Hurii kun baayinaan sagal kan ta’an magaalaa Guutee keessatti hojii adeemsa
oromoo dadhabsiisuuf hojjechaa akka jiran adda baasee jira.
Itti fufuunis oduu miliqxee dhufteen immoo Shi halaqaa caalaan ammallee hurii kun akka gadi lakkifamuuf Amboo taa’ee yaalaafii akka jiru
dhaga’ameera.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s