Faanni barattoota Oromoo Bara 2015 Dillaa Yuunibarsiitii qabamanii eessa gaheeraa?

[SQ,sadaasa 18,2017]
Barattoonni Oromoo maaster pilaanii akeeka saamichaaf bahuusaa dura dhaabbatanii mormuun akka uummanni kaayyoo sana hibfudhanneef falma jabaa gochuu keessatti qoda olaanaa bahataniiru

Barattoonni kun garuu yakka tokko malee mana hidhaa Hawaasaa Keessatti dararamaa jiru. Qaamni dubbatuuf tokko hin argamne. Saba keessa hin jiran namni dhaqee gaafatu hin jiru. Galaa nyaata hin qaban. Polisoonni naannoo kibbaa akka namaatti isaan hin lakkaahan. Oromoon birmachuufi qaba.
Maqaan isaanii kunooti.

1,Iyyob Mul’isaa: Barataa Engineering waggaa 1ffaa
2,yohannis Furgaasaa ; mechanical Engineering waggaa 3fffaa
3,Borona Abera mechanical Engineering wagaa 3ffaa
4,Wasenu Germu Electrical Engineering waggaa 3ffaa
5,Wayyecha Tamiru civil engineering waggaa 3ffaa
6,Gada Gemechu electrical engineering waggaa 4ffaa
7,Shaloo Negasa wagga eletrical engineering 4ffaa

Iyya dabarsaafi. Barattoonni Oromoo yunivarsitii Hawaasaa fi itti dhiyoo jirtanis dhaqxanii akka gaafattan abdii qabna.

Mormii mooraa Jimmaa Yuunibarsiitii sababa maaster pilaanii fi Gaazexaa Inquu eebila 11,2014 irraa erga eegalee hanga haqamutti itti ajjeefamaa reebamaa of wareeguuf kaayyoof jireenyasaanii uummata Oromoof wareeganii qabsoo gagfeessuu keessatti qoodni bqrattoota Oromoo isa olaanaadha. Sana durattillee jechuudha.

Haalum kanaan saamicha maqaa Maaster pilaanii kanneen morman bara 2015 keessa Dillaa Yuunibarsiitii irraa barattoonni qabaman ammayyuu mana hidhaa keessatti dararaama akka jirantu gabaafame

Gaaffiin maqaa Maaster Pulaaniin Uummataaf barataan gaafate gaaffii haqaa ta’uu amanee erga fudhateen boodallee Wayyaaneen barattoota kana gadlakkuftee akka hinjirre himame.