Dararaan Oromoo Irratti Lakkuu Ta’aa Jira, Oromoon Lafasaarraa Buqqaafame Sharaa Baqattummaaf Keessa Buufate Keessaa Wayyaaneen Qabdee Hidhaa Jirti.

[SQ,sadaasa,18,2017]

Uummata Oromoo irrratti waraana mootummaa Wayyaaneen maqaa Liyyuu Ayilii jedhee bobbaafameen ardaaf qabeenyasaa dhabe, bakka dahoof sharaa buufatee jiruttillee dabballoota Wayyaaneen OPDO waliin ta’uun Wayyaaneen hidhaa jiraachuu qeerroon gabaase.

Oromootni qabamanii hidhaan dararamaa jiran kanneen magaalaa Adaamaa keessatti baqatanii jiraataa jiran too ta’u, akka gabaasa arganneetti yoo ta’e Oromoota uummanni gaggeessummaaf isaan kahate kanneen rakkoo uummataa yeroo yeroon mootummaa Naannoof akka deggarsa gaafaraniif filatamanidha jedha gabaasaan keenya.

Haa ta’u malee, gartuuwwan Wayyaanee dabballoonni isaanii OPDO’n uummata kanaaf deggarsa godhaa jechuun maqaa Oromoota ladasaaniirraa buqaaafamanii halagaan sarbamaa jiraniitiin maallaqa guurrachaa kan jiran ta’us uummata gargaarruurra uummata kana ittuu hidhaan dabalanii dararuu irratti argamu.

Yakkoonnii garboonfattuu Wayyaaneen Uummata Oromoorra gahaa jiran yakka hanga har’aa addunyaarratti ta’ee hinbeekne ta’uu kun ragaa guddaadha.

Haaluma kanaan magaalaa Adaamaa keesaatti Oromoota qabeenyaa saamammanii mirga walabaan jiraachu, mirga qabeenyaa ofiitti fayyadamuu dhorkataman kunneen mirga jiraachuullee dhorkatamaa kanneen jiran keessaa
1.Nadhii Umar
2.Ibraahim mohaammad
3.Yaasub Kaliif
4.Awal jeylaan
5.mohaammad Tunuu
6.Abdulmaalik Umar
7.Kadir Huseen
8.Muraad Ismaail
9.Kadir mohaammad
10.Hajii Yaane
11.Haaviz A/Xahaa
12.Hadfiyaa kadir
13.Kadijaa Tolaa
14.Aliyaa jamaal
15.Raamaa muusaa
16.Faayituu Jamaal

Oromoonni kunneen akka lakkoofsa habashaatti guyyaa gaafa 5/3/2010 mana hidhaa seenanii haga ammaa hiraarfamaa kan jiran yoo ta’u.

Hamga ammaa qaabni isaaniin dubbisaa jiruuf rakkoo isaanii furuuf gaggafaataa jiru akka hinjirre gabaasame

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s