Godina Arsii Keessatti Imaan Oromoo FXG  Bara 2016 Irratti Wayyaaneen Manneen Hidhaatti Guure Hanga Har’aa Murtii Malee Jiranii.

Godina Arsii Keessatti Imaan Oromoo FXG  Bara 2016 Irratti Wayyaaneen Manneen Hidhaatti Guurte hanga Har’aa Murtii Malee Jiranii.

Lakk

Maqaa

Godina

Bakka Dhalootaa

Umrii

Mana Hidhaa keessatti Argamu

1 Jamaal Abdoo Benjaa Arsii Jiddaa Roobee 31 Asallaa
2 Saalih Abdullee Ahmad Arsii Roobee Diida’aa 26 Asallaa
3 Shugguxee Durrii Arsii Roobee Diida’aa 32 Asallaa
4 Heeydar Jamaa Arsii Roobee Diida’aa 23 Asallaa
5 Muhaammad Adam Jeylaan Arsii Seeruu 26 Roobee Diida’aa
6 Yaassin H Jamaal Arsii Itayya 24 Asallaa
7 Misraa Huseen Muhaammad Arsii Loodee 20 Asallaa
8 Muhaammad Kadiir Tunaa Arsii Diksiis 25 Asallaa
9 Sittiinaa Huseen Maddaa Arsii Saddiiqa 21 Asallaa
10 Maashoo Ahmad Siraaj Arsii Kofale 20 Kofale
11 Amiin Qaaduu Siraaj Arsii Saddiqa 23 Asallaa
12 Anaajii Jamal Arsii Saddiiqa 23 Asallaa
13 Alamuu Kennee Arsii Saddiiqa 25 Asallaa
14 Nabiyaa H Abadaa Arsii Saddiiqa 21 Asallaa
15 Umar Junuu Aliyyi Arsii Saddiiqa 28 Asallaa
16 Birquu Gannuu Arsii Saddiiqa 21 Asallaa
17 Muhaammad H Abdaa Arsii Saddiiqa 26 Asallaa
18 Suufiyaan  Jamaal Kadiir Arsii Balee 24 Asallaa
19 Qamar Siraaj Umar Arsii Shaashamannee 22 Shaashamannee
20 Nasroo Durrii Arsii Roobee Diida’aa 28 Asallaa
21 Jibriil Sammaan Muhaammad Arsii Roobee Diida’aa 29 Asallaa
22 Ahmad Rashaad  Awwal Arsii Adaabbaa 30 Shaashamannee
23 Kamaal She Alii Arsii Diksiis 34 Asallaa
24 Ibraahim Haaji Kamaal Arsii Diksiis 26 Asallaa
25 Muussaa  Waliyyi Arsii Diksiis 28 Asallaa
26 Meeymunaa Muhaamma  Waadoo Arsii Dodola 29 Shaashamannee
27 Ibraahim  Aloo Daawud Arsii Nageellee 34 Shaashamannee
28 Rashaad  Kamaal Arsii Dodola 25 Shaashamannee
29 Moosisaa  Muhaammad Naasir Arsii Dheeraa 31 Asallaa
30 Hasan Qaadii Jamaal Arsii Shirka 24 Asallaa
31 Sa’id Amaan Turkee Arsii Shirka 31 Asallaa
32 Issaa Jawaad Aloo Arsii Shirka 33 Asallaa
33 Fu’aad Jamaal Arsii Roobee Diida’aa 30 Asallaa

Qeerroo Bilisummaa Oromoo

1 thought on “Godina Arsii Keessatti Imaan Oromoo FXG  Bara 2016 Irratti Wayyaaneen Manneen Hidhaatti Guure Hanga Har’aa Murtii Malee Jiranii.

  1. Pingback: Godina-Arsii Keessatti Imaan Oromoo FXG Bara 2016 Irratti Wayyaaneen Manneen Hidhaatti Guure Hanga Har’aa Murtii Malee Jiranii. – OROMIYAANWANOFITIABBAATUUEGATAA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s