SBO: Sadaasa 1 bara 2017. Oduu, Ibsa ABO fi Yaadannoo Waggaa 12ffaa Guyyaa Fincila Diddaa Gabrummaa ilaalchisee Marii Dargaggoo Lammii Beenyaa waliin taasifame -Kutaa Jalqabaa Akkasumas SBO Sagantaa Afaan Amaaraa.

1 thought on “SBO: Sadaasa 1 bara 2017. Oduu, Ibsa ABO fi Yaadannoo Waggaa 12ffaa Guyyaa Fincila Diddaa Gabrummaa ilaalchisee Marii Dargaggoo Lammii Beenyaa waliin taasifame -Kutaa Jalqabaa Akkasumas SBO Sagantaa Afaan Amaaraa.

  1. Pingback: SBO: Sadaasa 1 bara 2017. Oduu, Ibsa ABO fi Yaadannoo Waggaa 12ffaa Guyyaa Fincila Diddaa Gabrummaa ilaalchisee Marii Dargaggoo Lammii Beenyaa waliin taasifame -Kutaa Jalqabaa Akkasumas SBO Sagantaa Afaan Amaaraa. – OROMIYAANWANOFITIABBAATUUEGATAA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s