Godina Wallagga bahaa magaalaa Naqamtee keessatti basaastonni ayyaana irreessaa gufachiisuuf bobbaafaman saaxilaman .

Akka maddi oduu qeerroo leeqaarraa gabaasee jirutti lukkeewwan diinaaf amanamoo ta’an torban kana keessa magaalicha keessatti akka bobba’anii turanii fi kanneen magaalicha keessatti boba’an keessaa heedduun isaanii saaxilamanii jiru.Hanga ammaattis basaastota dhiiga ilmaan oromoo magaalaa Naqamtee keessatti dhangalaasaa turan keessaa adda durummaan kanneen qeerroo fi qarreedhaan akka sumas poolisoota oromiyaadhaan saaxilaman keessaa
1.Malkaamuu gebrekidan kan jedhamu naannoo mooraa yuunversiitii wallaggaa taahuudhaan baratootaa fi ilmaan oromoo heedduu kan hiisisaa,ajjeesisaa fi reebsisaa kan xure torban kana keessa qeerroodhaan saaxilamuun mana hidhaatti darbatamee jira.
2,Deeninnatii sirna wayyaaneef amanamtuu taatee kan yeroo heedduu magaalaa Naqamtee keessa Mootoraan deemtu maqaan ishii Ithiyoopiyaa kan jedhamtu tohannaa qeerroo fi hordoffii poolisoota oromiyaatiin yeroo ammaa mana hidhaa seentee jirti.
3,Gabruu kan jedhamus deeninnatii sirna wayyaanee kan tahe innis baatiwwan darban keessa ilmaan oromoo magaalaa Naqamtee keessa jiran hiisisaa fi ajjeesisaa kan ture yemmuu tahu hordoffii qeerrootiin tohannaa jala seenuun hidhamee jira.
Addattimmoo Lukkeewwan diinaa kun torban kana keessa  Ayyaana irreechaa dilbata dhufu onkoloolessa 19 bara 2017 magaalaa Naqamtee keessatti  kabajamuuf deemaa jiru gufachiisuuf lukkeewwan heedduu leenjisuudhaan ayyaana irreessaa kana gufachiisuuf abbalaa osoo jiran saaxilamanii jiru.
Basaastonni kun torban darbe yeroo hiriirri ta’ee tures ofuma isaaniitiin Alaabaa ABO hojjetatanii magaalaa Naqamtee keessa oliif gadi adeemuudhaan qeerrootti daddarbatanii gaafa qeerroon fuudhanii ittiin sirban Viidiyoo fi suura erga kaasaniin booda,qeerroo ittiin mana hidhaatti guuraa akka turantu himame.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s