ABOn nu bulchuu qabaa jedhu Qeerroon Jimmaa

University Jimmaa!
VIVA Qeerroo !
Bakka Professor Fiqiree Lammeessaa fi Angawoonni Mootummaa jiranitti as Yuunibarsiitii Jimmaa keessatti barattootni dhimma gaaffii Barattoota Yuunibarsiitii Jijjigaa fi dhimma loogii ramaddiin muummee barnoota afaan Oromoo fi Oromoo folklore irratti godhameen walqabatee gaaffii gaafata hanga deebii argatuutti jedhanii barumsa erga dhaabanii bubbulanii jiru. Dhimma kana irratti president Yuunibarsiitii Jimmaa prfsr fiqiree lammessaa fi mootummaa maqasaa faana Mariin barattoota faana godhamus waligaltee tokkorra gahuu hin dandeenye.Dubbiin kunis haala yaaddeessa irra jira. Mootummaa naannoo irraa namni biraan dhufee akka barattootni barumsatti deebianiif ni mariisisa jedhee eegama jira.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s