One response

  1. Gorsa Aangowwan bulchitoota Nanno Oromiyaaf kannen biroo akkuma dhagenyeti hojii oolchuun biyyakenyaaf baay’ee bu’aa guddaqaba obbolo wankoo danga hangaati waliif dabarsun waldhaggefacha demuun tokkumaa kenya daran kan cimsuudha…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: