Olmaa Oromiyaa

Onkoloolessa 17,2017 /Guyyaa har’aa Magaalaa Mattuutti Qeerroo fi hawaasni Oromoo marti hiriira bahuun tokkummaa isaanii agarsiisuun dhaadannoo dhageessaisaa oolanii nagaan galaniiru jedhee Qeerroon Aanaa Bachoo gabaaseera.Akkasumas Magaalaa Naqqamteetti Qeerrooni fi hawaasno Oromoo bifa addaan hiriira walirraa hin cinne adeemsisaa oluu isaani qeerroon naaf ifoomseera.
Bifuma walfakkaatuun Godina H.G.W magaalaa Shaambuuttis Qeerroo fi hawaasni Oromoo hiriira bahuun mormii isaanii dhageessisuun bifa ho’aadhaan adeemsisuun nagaan xumuruu danda’aniiru jedhee qeerroon magaalaa Shambuu kan odeeffannoo naaf kenne.
Akkasumas Godina Qellem Wallaggaas bifuma wal fakkaatuun hiriirri han itti fufee jiruu fi Godina Lixa Wallaggaa Magaalaa Gimbii fi Aanolee Godicha jala jiran mormii isaanii kan itti fufanii jiran ta’uu qeerroon magaalaa Mandii fi qeerroon Magaalaa Gimbii kan naaf ifoomsan.
*Bu’uuruma kanaan Qeerroon Godina Buunnoo Beddellees fincila kanaaf qophii isaanii xumuranii kan jiran ta’uu qaamaan magaalaa Beddelle..
Haa ta’u garuu kan baay’ee nama dhibuu fi nama Gaddisiisu Aanaa Daaboo Haannaa Magaalaa koneetti guyyaa kaleessaa jimaata galgala sa’a 4:00 irratti poolosoonni korabittinneessaa jedhaman barsiisaa Addisuu Waaktolee kan jedhamu irratti reebicha hamaa geessisaniiru. Sababni reebicha kanaas barsiisaa Addisuun sirba Jaampoo Jootee otoo moobaayiliidhaan sirbisiisaa deemuu  maaliif sibisiifta sirba siyaasaa jechuun reebicha hamaa irra geessisuun harkasaa kan cabsanii fi qaamota isaa iddoo baay’ee kan miidhan ta’uun yerooma sanatti namoonni baatanii mana yaalaa aanichaatti yaalamaa jiraachuu qeerroon Magaalaa Konee tokko naaf ifoomseera.Wanti ani taajjabe tokko yerootti oromoon tokko tahee waliin diina fuuldura dhaabbachaa jirrutti namootni/Poolisoonni / tokko tikko akka farda luugama hin qabneetti kan deeman waan godhan kan hin beekne  jiraachuu isaaniiti.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: