Godina Qellem Wallagaa Qeerroo Aanaa Dallee Waabaraa hundaa

Baga jela Bultii Ayyaanaa Tumaa Shanan Dallee geessan. Bara dheeraaf bakka Tumaa Shanan Dallee Aanaa Dallee Waabaraa gandaa Allee Gumaatti argamu kana humna Warraa biyyaa bulchanif shiroota gargaaran nu jela baddee ture Yeeroo amma kana qabsoo ilmaa isheen bakkii Tumaa Shanan Dallee bakkatii nuuf deebii’aa jira Ayyaanaa kan Dilbata dhuftu gaaffaa kabaajun nageenyuman Ummata keenyaf qeerroon eegamuu qaba kanaaf immoo Aadaa keenya deefachuuf akkasumas kabaajuuf bakka dhaabinii biyyaa Bulchuus ta’e dhaabni siyaasaa itti leellifamuu miti kanaaf Alaabaan bakka Ayyaanaa kanatti qabatamuu Alaabaa Abbaa Gadaa qofa ta’u qaba.Yeroo amma kana Warrii deheninetti bakkoota gargaraatti shiiraa xaxa jiru akkasumas Ayyaanaa Tumaa Shanan Dallee irratti jerii Deheninetti kun shiraa Xaxa jiru Alaabaa hedduu magaalaa akka galcha jiran Odeessaa argane jira kanaaf qeerroon ofii eegannoo guddaa gochuu qaba bakka Ayyaanaa kana irratti kan qabatamu tokkicha Alaabaa Abbaa Gadaa qofa ta’u qaba Shiiraa diinni keenyii qopheessaa jiru fashaaleesuu qabana qeerroon Aanaa Dallee Waabaraa kana hubaachun namootaa hundaa Shiiiraa mootummaa Wayyaanee karaa deheninetti ishee rawwacha jiru harkatti rukkutu qabana. Aadaa keenya Sirnii Gadaa Alaabaa qaba isaa qabana Ayyaanaa tokummaa keenyaa fi Aadaa Sirna Gadaa keenya Guddifanuu nuuf haa ta’uu. IUOF Gadaan Gadaa bilisummaatti.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: