Wayyaaneen TPLF Daangaa G.Beeneshangulii fi Oromoo Jidduutti Shira Xaxaa Jiru Itti Fufe.

8/10/2017 Wayyaanee uummata Oromootti duuluushee ittuma fuftee jirti! Akkuma qeerroon aanichaa sinbeeksisaa ture karaa B/SH/gumuz irraanis mootummaan humna hidhannoo gutuun uumata godina Wallagga  aanaa Haroo irratti tarkaanfii sukkaneessaa fedhachuu eegalee jira.

Guyyaa gaafa 26/1/2010 galgala keessaa sa’a 3:00irratti lammiileen Oromoo ta’an ofjiraachisuuf jecha abbaa qabeenyaa naannoo Beeniishaangul Gumuz keessaa lafa qonnaa qabaniif hojii eegumsaa qabeenyaaratti boba’aani jiran lama irratti doorsisaafi reebichaa cimaa irraan ga’uun dhaga’ame.heeruun kun akka addeessetti namoonni sodaa nageenyasaaniif maqaan isaani akka da’amu hin feene kun karaa daangaa Waallagga aanaa haaroo gandaa sagaroo jedhamurraan utuu gara tikishaa bakka hojii eegumsa saaniitii gara maatii deema jiranii humni hidhannoo guutuudhaan socha’u baayyinaan shan ta’anii nutti dhufan jedhu.sanaan booda afaan haamaaraatiin dhaabadhaa erga nuun jedhanii
booda isiin oromoodha mitii jedhanii nugaafatanii booda erga eyyee jennee isini mitii kan naannoo keenya keessatti waan
ta’u hunda kan naannoo oromiyaaf Qeerroof kan gabasuu.kanaa booda akka hin deebine jedhanii deeman jedhu.

Nutiis tole jennee dabarree deemne.erga xiqqoodeemnee ammas akkasuma kaneen hidhatanii deeman baayyinni isanii torba ta’antuu nutti dhufe jedhan sana booda dhabadhaa jedhanii dhaabannee waan baayyee erga jedhanii akka sirritti afaan haamaraa hin dandeenye himneef achii
nammi afaan oromoo danda’uu gaafa asa’u lammii gumuz ta’uunsa kan irraa beeksisuu akkas jedhe isin amma hin duutu
kan oduu asiif achii dabarsuu sini kan onegin mootummaarratti waamus sini kanaaf isa Oromoo keessan warra sumaalee keessarratte ta’e dhageessanii amma sun kankeesssani jedhee erga fixee booda hamaareffaan jarri afan nutti namani jilbeefadhaa jedhanii qawwee afaanitti nuqabanii reebbaafi dhidhiittaa humnaan olii nurratti raawwatani.erga nuti laafne maalummaa mootummaa kanaa sin agarsiisna kana booda asdeebitanii xiyyiitiidhaan rukkutamtu jedhanii karaarraa gadi nudarbanii deeman jedhu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: