Konkolaataa Botteen Rasaasi Dhokfamee Fe’ame Gojjam Buree Keessaan Darbee Utuu Gumuzii Beeneshanguliif Deemaa Jiruu Agamsaa Bakka Jedhamu Kiiramuu Gidduutti Qabamee

Gabaasa Qeerroo 6/10/2017/ Wayyaaneen sardamsa of qajeelchuurratti argamti. kanaanis meeshaa Waraanaa daangaa Otomiiyaa maraaf raabsuurraatti xiyyeeffattee jirti. Icciitiin meeshaa Waraanaa Gumuzootaaf raabsamuu deemuu akkaan babal’ataa jira. Odeessi ajajaa Waraanaa kora bittenneessaa Wayyaanee aantummaa uummataa qaburraa argame akka ifa godhutti. “Meeshaa waraanaa rasaasni dhoksaan bishaan fakkaatee utuu Gumuziif deemaa jiru, Bottee sana faaba Agamsaaf Kiiramuu gidduutti qabame. Rasaasni kun lakkoofsaan hedduu kan ta’e konkolaataa Bottee bishaanii tokkotu qabame. Botteen kun halkan gaafa 21 akka lakkoofsa habashaarri erga Agamsa darbee Kiiramuu gahuuf ka’ee foolisotaa Oromiyaan qabame” jechuub odeessa sagalee Qeerroo Bilisummaa Oromoof guyyaa har’aa himanii jiru.

One response

  1. Pingback: Konkolaataa Botteen Rasaasi Dhokfamee Fe’ame Gojjam Buree Keessaan Darbee Utuu Gumuzii Beeneshanguliif Deemaa Jiruu Agamsaa Bakka Jedhamu Kiiramuu Gidduutti Qabamee – OROMIYAANWANOFITIABBAATUUEGATAA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: