Must listen!! “Gowwaan Yoo Tolaniif Waan Gabbaran Se’a” Yaada Ummata Shaashamannee/ Gola Shaashee የሻሼ ጓዳ

“Lafa Keenya Taakkuu Tokkollee Kunnee Hin Kenninu”

“Namni Keenya Lamuu Wal Hin Xuqu”

Maanguddoo Oromoo Shaashamannee

1 thought on “Must listen!! “Gowwaan Yoo Tolaniif Waan Gabbaran Se’a” Yaada Ummata Shaashamannee/ Gola Shaashee የሻሼ ጓዳ

  1. Pingback: Must listen!! “Gowwaan Yoo Tolaniif Waan Gabbaran Se’a” Yaada Ummata Shaashamannee/ Gola Shaashee የሻሼ ጓዳ – OROMIYAANWANOFITIABBAATUUEGATAA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s