Wayyaaneen TPLF meeshaa gurguddaa magaalaa Naqamtee keessa dabarsaa jirachuu Qeerroon gabaase

Fulbaana 13,2017 Gabaasa Qeerroo Naqamtee
Wayyaaneen lola daangaa Oromiyaa hammeessitee itti fufte. Lola kanaan qe’ee Oromoottu waaroo gaddaa galchuu cinatti ilmaan Oromoo ardaa isaanirraa gadhiisuun buqqisiisaa jirti. Abbaaf ilma haadhaaf intala, maatii addaan tamsaasuuttus jirti. Oromiyaa biyya bohichaa taatee argamti. Bohicha dabalatee ardaa ofii gadu lakkisuunis hammaataa jira. Uummata Oromoo qe’eetti uummata daangaa naqxee lolchiisuutti jirti. Naannoolee Oromiyaa daangessan mara h8dhachiisuun waraanni Oromiyaatti banameera.
Waraana kanaan qabeenyi miliyoonaan lakkahamu barbadaa’urratti argama. Haaluma kanaan Lola Liyyuu Polisiin uummata Oromiyaa Baha buqqaasuun ishee nii yaadatama. Qalbiin uummataas deggarsa uummata Oromoo kanatti saatii qabamee jiru, Wayyaanee tattaaffiuf qophii Lixa Oromiyaatti gotu jabeessite.
Weerara daangaaf uummata Gumuz tokko tokkoosaaf ,deggarsi meeshaa lolaa guutamaafii jira. Akkasuma waraanni Wallagga ona Limmuu keessatti banamee jiraachuus odeessi keenya ifa nii godha. Har’a saatiu kana konkolaataan gurguddaan patroolii 7 ol ta’an magaalaa Naqamtee buufatee jira. Konkolaataan kun meeshaa gurguddaa fe’ee jiraachuus dubbatamaa jira. Meeshaa konkolaataan kun fe’ee jiru Polisa fedaraan eegamutti jira. Amma saatii kana Magaalaa Naqamtee naannoo Rift valley balbala dhaabbataa jiru. Humni waraanaas akka malee gadi fe’amaa akka jiru beekamadga. Odeeffannoon baha jiru akka jedhutti Dafinoo irraa jalqabee Gumuz uummata naannoo Mandiif gara Daalatti irratti waraanni daangaa nii banama kan jedhudha. Uummata keenya kanaaf gama Oromoon utuu bakka sanatti waraanni itti hinbanamin akka deggarsu malu godhamuuf dhaammanna. Uummata keenya erga buqqaa’anii jireenyi isaanii hongaahee degaruurra utuu diinni cina hingahin qopheen taasifamuu qaba. Uummanni keenya sagalee ta’uufii qaba. Weerara daangaa kana akka nurraa dhaabduuf alaaf keessaa hiriira nagaa ba’uu qabna. Uummata daangaa nuuf hidhachiisuun, uummata keessaas hidhachiisuun yeroo diina ofirraa fonqolchinu akka ta’uuf Oromoon wal bira dhaabbatuu qaba.

 

One response

  1. Pingback: MOTTUUMMAAN Wayyaaneen TPLF meeshaa gurguddaa magaalaa Naqamtee keessa dabarsaa jirachuu Qeerroon gabaase – OROMIYAANWANOFITIABBAATUUEGATAA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: