SBO Hagayya 11,2017. Oduu, Qophii diddaa Gibiraa fi Gidiraa guutummaa Oromiyaa keessatti finiinaa jiru irratti fuulleffatuu fi Gaaffii fi Deebii Hayyuu Diinagdee Obbo Abbaa Maccaa Abbaa Qalbii waliin taasifame kutaa Xumuraa.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: