Godina Arsii Magaalota Hedduu Keessatti Daldaltoonni Manneen Daldalaa Cufuun Diddaa Sirna Wayyaanee Deemsisaa Jiru.

Hagayya 09,2017/ Godina Arsii Magaalota hedduu keessatti Daldaltoonni Sabaan Oromoo ta’an hundi lagannaa gabaatti makamuun manneen hojii isaanii cufanii kan jiran yoo ta’uu Daldaltoonni saba biraa hojii hojjachaa jiru.kanas yoo gaafataman mootummaati akka nuti lagannaa gabaafi hiriira Oromiyaa keessatti gaggeeffamu irratti hin hirmaanne yoo hirmaattanii argamtan qabeenyi keessan saamamee Oromiyaa keessaa buqqaatanii gara Naannoo keessaniitti harka keessan qullaa gaggeeffamtu jechuun nu doorsise jechuun dubbataa kan jiran yoo ta’uu Wanti akkasii akka isin irratti hin raawwatamne nutuu itti gaafatama fudhata kanaaf jettanii akka gara qabsoo makamtan jechuun Qeerron karaa adda addaatin dhaamsa dabarsaa fi jiraachuu maddeen Oduu Qeerroo bakka adda addaa irraa walitti qabanne ni addeessu,Magaalotni Guyyaa Har’aa manneen hojii itti cufamee oole keessaa Shaashamannee, Dodola,Itayya, Dheeraa, Kofale, Adaabbaa, Shirka, Roobee Diida’aa, Saddiiqa, Darrabbaa, Nageellee Fi Baalee Gaasara Diinsho, Haroo, Dambal ta’uu maddeen keenya gabaasaa jiru.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: