Adoolessa 28,2017/ Godina Harargee Bahaa Aanaa Masalaatti wayyaaneen Ummata Dirqamaan akka hojii eegalsiiftan jechuun Milishoota fi Poolisoota Walitti qabdee dirqama itti kennaa jiraachuun dhagayame.Magaalaa Masalaa fi gandoota magaalichaa hunda keessatti namoota dukkaana banaa jedhamanii banuu didan qabdanii akka mootummaaf dhiyeessitan warrior ummata jeequmsaaf kanaan duras ummata kakaasaa ture isaanii jechuun ummata hidhatti guuruf karoorfattee ka’uun guyyaa har’aa wal gahirra jiraachuu maddeen Oduu Qeerroo Gabaasanii jiru

Godina Baalee Aanaa Gaasaraatti Tilmaama Galii Guyyaa jechuun Wal gahiin taa’amaa oolee jira.Hubannoo Hojjattoota Mootummaatif Tilmaama Galii guyyaa irratti kennuu jechuun guyyaa har’aa wal gahiin gaggeeffamaa kan oole yoo ta’uu.itti gaafatamaa ijaarsa fi Siyaasaa
Baadiyyaa Aanichaa kan ta’e Obbo Abdulbarii Ibraahim Hojjattoota walitti qabe doorsisaa oolee jira.akka maddeen keenya Aanicharraa
gabaasanitti. Hojjattoonni hunduu waajjiraalee mootummaa keessa hojjatan keessatti ummata tajaajila barbaacha isaan bira dhufu Gibira
kaffaluu fi Bituuf gurguruun akka irraa eeggamu tajaajila laachufii qabaniin dursanii waajjira kamuu keessatti akka hubannoo ummataa
kennan jechuun hojjattoota mootummaa waajjiraalee gara garaa irraa walitti qabetti dirqama gooftoliin isaa itti kennan bakkaan gahuuf
ololaa ooluun dhagayamee jura

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s