22 July, 2017 23:49

Adoolessa 22,2017/Arsii Lixaa Magaalaa Shaashamannee keessatti galgala kana Daandilee hundarratti waraanni Wayyaanee Ummata Daandirra deemu hunda sakatta’aa jira. Sababni isaan Umnata itti sakatta’aniif garuu maal akka ta’e beekuu hin dandeenne jedha gabaasni Qeerroo irraa nu gahe

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s