Godina Arsii Aanaa Jaajjuu Keessatti Qeerroon Bilisummaa Aanichaa Kijiba Wayyaanee Dura Dhaabbatan.

Waxabajjii 18,2017/ Godina Arsii Aanaa Jajuutti Qeerron Bilisummaa Oromoo Aanaa Jajuu Kijiba Wayyaanetiif gurra hin kenninu qabsoo finiinsuuf malee qabsoo qancarsuuf hin gurmoofne hanga wayyaanen biyya teenna gadhiiftee yaatuu qabsoo eegallee kumaatamni itti dhumee itti hidhamaa jirurraa duubatti hin deebinu jechaa jiru.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: