Barsiisota Godina Harargee Lixaa Aanaa Masalaa Magaalaa Masalaa Lafa Isinii Kennina Jechuun Ummata Naannichaa Garii Buqisaa Jiru.

This slideshow requires JavaScript.

Waxabajjii 18,2017/Dilbata Godina Harargee Lixaa Aanaa Masalaa Magaalaa Masalaa keeysatti Wayyaaneen Barsiiftotaf lafa kennineerra ummanni hunduu waldaan wal ijaaree faaydaa mootummaarraa arkachuu qabu hundaawuu arkachuu dandaha kanaaf jiraattonni aanichaa hundinuu ijaaramuudha qabdu jechaa jiru.

Gama biraan Aanaa Aqaaqiitti konfiransiin Liigii dubartootaa gaggeeffamaa jiraachuun dhagayame.akka oduun achii nu gahe himutti marii adda addaa godhaa kan jiran yoo ta’uu waa’ee jijjiirraa Qubee Afaan Oromoo bal’innaan irratti marii gochaa jiraachuu fi Ganda gandaan dura teettonni liigii dubartootaa ummataaf Qubeen akka hin jijjiiramin hubannoo uumuu qabus jedhamaa jiraachuun dhagayameera

One response

  1. Pingback: Barsiisota Godina Harargee Lixaa Aanaa Masalaa Magaalaa Masalaa Lafa Isinii Kennina Jechuun Ummata Naannichaa Garii Buqisaa Jiru. – OROMIYAAN WANOFITIABBAATUU EGATAA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: