Barataa Medicine Waggaa 6ffaa Yuunibarsiitii Jimmaa fi Barreessaa Kitaaba ‘’Hidhaa Moo Hidhannoo?’’ jedhu kan barreesse barataa Falmataa Bayeechaa Hundee Adamoo Waraana TPLF Jalaa Miliquun Biyyaa Bahe.

Waxabajjii 6/2017 Barataa Medicine Waggaa 6ffaa Yuunibarsiitii Jimmaa fi Barreessaa Kitaaba ‘’Hidhaa Moo Hidhannoo?’’ jedhu kan barreesse barataa Falmataa Bayeechaa Hundee yeroo dheeraaf humnoota tikaa fi Waraana komaandii Poostii wayyaaneetiin ajjeechaaf barbaadamaa kan ture afaan Diinaa jalaa miliqee bahee jiraachuu madden Qeerroo gabaasan. Barataa Falmataa Bayeechaa Hundee Gamtaa Barattoota Oromoo GBO bu’uuressuu fi hanga hoogganuutti illee gahee guddaa nama qabudha.
Sabboontota dargaggoota Qeerroo Oromoo Sochii Warraaqsaa Biyyoolessaa Oromiyaa Ebla 11/2014 irraa eegaluun bifa qindaa’een qabsiisan keessa nama tokko ta’uun beekamaadha.
Barataan Oromoo Falmataa Bayeechaa Hundee warraaqsaa FDG Ebla 11/2014 irraa eegaluun bifa qindaa’een Qeerroo Bilisummaa Oromoofi Gootota barattoota Oromootiin qabsiifame qindeessuu keessatti gahee guddaa qabda jedhamuun humnoota tikaa wayyaaneetiin Yuunibarsiitii Jimmaa irraa ukkanfamuun maa’ikalaawwiitti hidhamee hiraarfamaa kan tureefi yeroo booda mana hidhaa Maa’ikalaawwii irraa gadhifamee gara mooraa barnootaa Yuunibarsiitii Jimmaatti yeroo deebi’uu bulchiinsa Yuunibarsiitii Jimmaatiin waggaa tokkoof barnootarraa kan dhorkame , bara 2015 adabbii waggaa tokkoo booda gara mooraa barnoota Yuunbarsiitii Jimmaatti deebi’uun barnoota isaa yaala fayyaa (Medicine)tti deebi’ee barachaa utuu jiruu Sochii Warraaqsaa Biyyoolessaa Oromiyaa FXG ittifufinsan mootummaa garboonfattuu wayyaanee hudhee qabee jiruu kanneen qindeessaan keessa tokko jedhamuun humnoota tikaa Wayyaaneefi waraana koomandii poostii wayyaaneetiin hordofamuufi yaaliin ajjeechaa irratti gaggeeffamaa kan tureen barnootarraa dhaabsifamee biyya keessa waggaa tokkoo oliif diina jalaa dhokatee jiraachaa kan ture yoo ta’u; hordoffiin humnoota tikaa wayyaanee lubbuu isaa dhabamsiisuuf qajeelfama waraana komaandii postii wayyaaneetti kanneen
maqaan isaanii tarreeffamee jiru keessaa tokko ta’uun erga saaxilamee deeggarsa beektoota Oromoo biyya keessatiin afaan diinaa jalaa miliqee bahee jiraachuu maddeen keenya gabaasan.
Kanaafuu, goota dargaggoo qaroo uummata Oromoo kan ta’ee barataa Falmataa Bayeechaa Hundee baga waaqni afaan diinaa jalaa sii baase jechaa Ilmaan Oromoo biyyoota hambaa irra jirtan bakka inni gahee jirutti hordoffii Oromummaa gochuufiin akka duukaa buutan dhaamsa keenya isiniif dabarsina!

 

1 thought on “Barataa Medicine Waggaa 6ffaa Yuunibarsiitii Jimmaa fi Barreessaa Kitaaba ‘’Hidhaa Moo Hidhannoo?’’ jedhu kan barreesse barataa Falmataa Bayeechaa Hundee Adamoo Waraana TPLF Jalaa Miliquun Biyyaa Bahe.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s