Koreen Tumsa Qeerroo Bilisummaa Asutralia marii Hawaasa Oromoo magaalaa Meelboorni, Awustraaliyaa Waliin Gaggeeffate

Koreen Tumsa Qeerroo Bilisummaa Viiktooriyaa (KTQBV) marii hawaasa Oromoo magaalaa Meelboorni, Awustraaliyaa waliin gaafa Caamsaa 28/2017 gaggeeffate.

Kanatti aansuudhaan seena Qeerroo Bilisummaa Oromoo bal’inaan hirmmaattotaaf ibsameera. Ibsa seenaa  Qeerroo Bilisummaa Oromoo keessatti yoomi jalqabe akka hundaa’ee fi gadameessa ABO keessatti umamuun isaa ibsamee jira.

Kanatti aansuudhaan seena Qeerroo Bilisummaa Oromoo bal’inaan hirmmaattotaaf ibsameera.

Ibsa seenaa  Qeerroo Bilisummaa Oromoo keessatti yoomi jalqabe akka hundaa’ee fi gadameessa ABO keessatti humamuu isaa

Ibsamee jira. Itti dabaluunis sochii Qeerroo Bilisummaa Oromoo jalqaba haga ammaatti jiru fakkoolee fi barreeffamoota adda adaan utubanii hirmaattotaaf haalaan dhiyeessaniiru

Itti fufuudhaan mariin hirmaattota waliin taasifameera. Marii kana keessatti yaadotni ijaarsaa fi nama honnachiisan mana keessa dhiyaataniiru. Itti dabaluun sagantaa gaaffii fi deebii keessatti gaafiilee mana keess ka’aniif deebii bal’aan waltajjii irraa kannamee wal-gahichi miira wal-hubannaa fi haala miidhagaa ta’een goolabameera.

One response

  1. Pingback: Simbirtuu (04 06 2017) – Tartiibaa Qubee – Beekan fi Yazew – OROMIYAAN WANOFITIABBAATUU EGATAA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: