Waraannii fi Milishoonni TPLF Godina Arsii Aanota Mara Keessatti Walgahii Sardaa Irra Jiraachuu Qeerroon Gabaase.

 Caamsaa 8 /2017 Godina Arsii Aanota hundatti Wayyaaneen Milishoota hanga gandaatitti Barana ijaaraa Baate Aanota hundatti wal gahii teessisaa jiraachuun dhagayamee jira.Akka Oduun Aanota tokko tokko irraa arganne ibsutti Dhimmi wal gahii kanaa Milishoota ijaaraman kana keessaa kanneen Oromummaaf quuqama qabanii fi hin qabne qorachuun addaan baasanii warra quuqama sabaa qaban hojirraa dhaabuuf akka ta’es maddeen Oduu keenyaa itti dabaluun ifoomsanii jiru.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: