Godina Gujii Lixaa Aanaa Qarcaa keessatti Ummanni Dirqamaan Gibira Kaffalchifamaa Jiru.

Caamsaa 9,2017/ Godina Gujii lixaa Aanaa Qarcaatti Wayyaaneen Ummata dirqamaan mana manarra deemtee gibira kaffalchiisaa jiraachuun dhagayamaa jira.Akka Oduun achii arganne addeesitutti daldaltoota magaalaa fi hanga Qotee bulaa baaddiyyaattii dirqaman mana manarra deemanii gibira humna isaanitii ol kaffalchiisudhaaf dirqisiifamaa akka jiran maddeen Oduu Qeerroo naannawa sanii gabaasanii jiru.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s