Wayyaaneen TPLF Qalbii Ummataa Butachuuf Jedhcha Shira OPDO Keessaan Xaxaa Jirtu Itti Fufee Jira.

Caamsaa 7,2017/ Godina Arsii Lixaa Aanaa Wandootti OPDOn dargaggoota hojii dhabeeyyii miseensota ofii gochuuf Qalbii dargaggootaa hatuuf tattaafataa jirti.Aanichatti Kaadiree wayyaanee hojii dhabdoota jechuun baajaajota bitanii kennuufidhaan dargaggootan baajaajiis ta’e konkolaataa hojii isiniif binnaa koottaa gurmaayaa miseensa Dhaabaa ta’aa jechuun kaabinoota gandaatin kadhatamaa jiru.

Gama biraan Godina Arsii Aanaa Siree Keessatti Wayyaaneen Miseensa Inshuraansii fayyaa maqaa jedhuun lallabaa turuu isii gabaasuun keenya ni yaadatama. Guyyaa har’aa kanallee Dilbata Ummata maqaa kanaan walitti qabanii siyaasaa isaanii bakka duritti deeffachuudhaaf Lallabataa oolanii jiru.Ummannis gaafii babbareedoo haala yeroo ammaa Oromiyaa fi Ummanni Oromoo keessa jiruun Mataa Ergamtoota wayyaanee dhukkubsaa oolee jira.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: