Wayyaaneen TPLF Ummata Oromoo waan haloo bayaa jirtu fakkaata.

Caamsaa 3,2017/Wayyaaneen Ummata Oromoo waan haloo bayaa jirtu fakkaata. a 3,2017/Waan hundaan Ummanni Oromoo Oromiyaa keessatti Karaa Adda addaatiin  dararamaa jira.Ifaadhaan,Tajaajila Geejjibaatin, Walumaa galatti Tajaajilli hawaasaa waan haloo bayuudhaaf raawwatamaa jiru fakkaata.Bifuma kanaan Godina Arsii Magaalaa Siree keessatti Ummanni Bishaan dhugaatii dhabuun haroo fi Laga loon wajjiin dhugaa jira,Bishaan Boombaa Torbaanitti guyyaa tokko dhufa.guyyaa inni dhufes Ummanni ganama bariisaa bahee hiriira dhaabbataa oolee galgala gala.

Kana biraan Ummatarraa hojii misoomaa jedhanii karaa adda addaatin maallaqa Ummataa Wayyaaneen TPLF karaa ergamtoota isii OPDOtiin saamaa jirti.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: