Gatiin Xaawoo Dabalamuu Qonnaan Bultooti Godina Wallaggaa Himatu. Mootummaan Ammoo Gadi Buuseen Jiraa Jedha.

Image result for welega farmer farmCaamsaa 3,2017/ Qote Bultootni Godina Wallaggaa “Gatiin Xaa’oo Gadi Bu’ee Jira” Jechuun Holola Malee Hanga Ammaa Waan Nu Gahe HinJiru Jedhan Durumaa Harcaatuwwaan diinaa gartuun murna bicuu wayyaanee OPDOn barootaaf qabsoon uummataa yoo hudhee morma qabu hololaan uummata burjaajessuuf yaalaa turuunshee beekamaadha.Tibba darbe kana keessa “hoji dhabdootaaf hojii uumna” jechuun maallaqaa ijaan hin argamnen laagaa tatarsaa’a turte.Hanga ammaa uummanni keenya keessattuu barattoon sadarkaa barnootaa garaagaraan eebbifamanii jiran hojii
guyyaan kanneen bulaa jiran lakoofsuu itti hin bahu.Haaluma kanaan ganama ganama Magaalaa Naqamtee naannoo Hoteela Dassaallenyi balbala dargaggoonni hojii guyyaa eeggachuuf dhaabbatanii dabaree eeggatan ija namaaf kan ilaaluun nama sodaachisudha.Haala kana fakkaatuun magaalaa Jimmaa Naannoo Addabababayii jedhamu keessas namoonni hammaanaa hin jedhamne dargaggoonni haalli jireenyaa itti bitaacha’ee baratanii fala dhaban danuun ganama saa’a 12:00 irraa eegalanii dhaabbatanii nama humna isaanii bitatu kan eeggatan hammaan hin ibsaman.Haala kana utuu argaa jirruu afaaniin nu sobuu yaaluu jaleen Wayyaanee of hongeessuudha.

Waanuma wal fakkaatuun dhiyeenya kana Qote bultootaaf waadaan galame gatiin Xaa’oo gadi akka bu’e ture.Godina Wallaggaa  ona hedduun kanneen akka Waayyu Xuqaa, Waamaa Hagaloo,Nuunnuu Qumbaa,Bonayyaa Boshee keessa akkas jechuun dubbatan “…hanga ammaa oduun raadiyoona Oromiyaa irraa dhageenyuuf lafatti argaa jirru wal simataa miti,afaaniin haasahamee malee waan harka nu gahe hin jiru…”jechuun
guungumaa jiraachuuf Qabsoo walitti fufiinsaan itti fufuu akka qaban dubbatan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: