Caamsaa 2,2017/ Godina Arsii Lixaa Aanaa Dodolaatti Qabeenya Wayyaanee Qeerroon Barbadeesse Ijaaruuf Maallaqa Fiddan malee jettee OPDOn Ummata dararaa jiraachuu fi mataa mataan Abbaan warraa tokko Qarshii kuma  Lama (2000) kaffaluu qaba jettee Dirqamaan Ummata Saamaa jiraachuu Qeerroon Aanaa Dodolaa Gabaasee jira

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: