Dabballoonni Wayyaanee TPLF(OPDO)n Amma Illee Ummata Oromoo Goyyomsaa Jiru.

Ebila 21/8/2009 ALHtti Godina Addaa Naannawa Finfinnee Magaalaa Duukamitti Wayyaaneen Gaaffii Ummataa deebifna jettee wal gahii gaggeessaa oolte.

Itti Aanaa Gaafatamaan Misooma Magaalaa Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa Ummata Oromoo lafuma isaa isaa kennuuf Barsiiftota,Qotee Bultoota fi Hojjattoota Mootummaa walitti qabee lafa isiniif qopheessinee jirra.Gaafii ummanni Oromoo gaafataa jiruuf deebii kan kennuu danda’u dhaabni tokkichi Dh D U O qofa kanaafuu karaa hundaan dhaaba keenya cinaa hiriirtanii misooma qofarratti akka bobbaatan jechaa ooluu Qeerron Naannawa Duukam gabaasee jira.

Gama biraan

Guyyaa kaleessaa godina shawwaa lixaa aanaa Ada’aa Bargaatti barattoonni Mana barumsaa Reejjii sadarkaa tokkoffaa FDXG eegaluun aadannoo adda addaa ageessisaa olan. Yaadannoo isaan ageessisan keessaa birgi Abbaa biyyummaa nuf haa eegamu,hidhamtootni oromoo Mana hidhaa jiran gad haalakkifaman,labsiin yeroo muddamaa nurraa kadhuu qaba jechuun mormii isaanii ageessisa oolan jedha qeerroon Ada’aa Bargaa.
Gama kaaniin Yuunibarsiitii Jimmaa Keessatti Barattoota Barana Eebbifaman Walitti Qabuun Hololaa Jiran ebila 29,2017 Mootummaadha kan ofiin jettu humni bicuu TPLF barattootaan hojii uumaa maqaa jedhuun bakkoota hedduuttii barattoota eebbifaman walitti qabuun cookaa jiran. Gurmaahuun akka dalagaa mataa ofii uummata irratti tibba kana jechuun kaleessaa qabee Jimmaa Yuunibarsiitii Mooraa Kitoo Furdiisaa keessatti barattootaaf waamicha taasistee jirti. Barattoonnii miseensa diinaa ta’aniin ala Walga’ii sana irra kaawwaan hirmaataa akka hinjirrellee dubbatame. Gochaawwaan fokkisoo uummatarratti taasisuun alatti qaamaa barataaf yaadu fakkaatanii akkanaan uummata sobuuf yaaluun illee gowwummaa ta’uu barattoonni Qeerroon moorichaa dubbatan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s