Gdina Arsii Anaa Gadab Asaasaa Keessatti OPDOn Ummata Irraa Maallaqa Saamaa Jiraachuun Himame.

Godina Arsii Aanaa Gadab Asaasaa keessatti OPDOn maqaa Waldaa Misooma Oromiyaa jedhuun ummatarraa maallaqa Saamaa jiru.Ebla 20/8/2009 ALHtti Ummata ganda hundarraa walitti qabuudhaan waldaan misooma Oromiyaa Waldaa mootummaan gaggeeffamuu miti.mootummaan harka keessaa hin qabu kanaafuu waldaan kuni baadiyyaalee hunda keessatti waajjira banataa jira waan ta’eef akka miseensa waldichaa taatanii fi akka buusii buuftan jettee ummata rakkisaa jirti jedha Qeerroon Aanaa Gadab

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: