Ebla 15 Guyyaan Gootota Oromoo Gidduugaleessaa Oromiyaa Magaalaa Finfinnee Keessaatti Gootota Sabboontootafi Qabsaa’ota Oromoon Bifa Ho’aa Ta’een Kabajame.

Image may contain: 1 person, sittingEbla 15 Guyyaan Gootota Oromoo Gidduugaleessaa Oromiyaa Magaalaa Finfinnee Keessaatti Gootota Sabboontootafi Qabsaa’ota Oromoon Bifa Ha’aa Ta’een Kabajame. Ebla 17/2017 Goototni,Barattootni,Dargaggootni,Qeerroo fi Qarreewwan walumaa galatti sabboontotni ilmaan Oromoo Handhuura Oromiyaa Finfinneetti walitti dhufuudhaan Guyyaa Gootota Oromoo bifa ho’aa ta’een kabajatan.
Kabaja Ayyaana yaadannoo Guyyaa Gootota Oromoo(GGO) kana irratti akkuma yeroo kaanii dungoo halluu alaabaa Adda Bilisummaa Oromoo qabu(Diimaa-Magariisa-Diimaa) qabu erga qabsiifatanii booda, yaadannoo sammuu Gootota Qabsoo Bilisummaa Oromooo irratti wareegamaniif taasisaniiru. Ittuma fufuudhaan kaayyoo fi Akeeka, akkasumas achii-as dhuftee Ayyaanichaa erga wal yaadachiisaniin booda, dhimmoota Ijoo haala yeroo ammaa Oromiyaan keessa jirtu irrattis marii bal’aa taasifataniiru.

Haaluma kanaan dirqama hojii erga waliif qoodaniin booda, Ibsa ejjennoo abbaa qabxii shan(5)qabu baafatanii irbuu isaaniis haaromsataniiru.
  1,Nuyi dargaggootni miseensotni Qeerroo Bilisummaa Oromoo,Hidhamtootni siyaasaa Oromoo yakka tokko malee Oromummaa isaaniitiif qofa yakkamanii manneen hidhaa biyyattii garaa garaa keessatti dararama gita hin qabne argaa jiran haalduree tokko malee akka lakkifamaniif ni falmanna!
  2,Fincila Xumura Gabrummaa bifa garaa garaatiin Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa jiru caalatti itti fufsiisuudhaan qabsoo jalqabame galmaan geessisuudhaaf humnaa fi dandeettii qabnu hundaan ni hojjenna.
  3, Waraanni ‘Command post’ wayyaanee Uummata Nagaa gooluu hojii godhate hatattamaan Akka Oromiyaa keessaa bahu cimsinee falmanna.
  4, Gumaa Gootota Qabsoo Bilisummaa Oromoo irratti wareegamanii hanga baasnutti, akkasumas kaayyoo isaanii hanga galmaan geenyutti hooggansa Qeerroo Bilisummaa Oromoo jalatti hiriiruudhaan qabsoo keenya cimsinee itti fufna.
  5, Gartuu(qaamni) Qabsoo Qeerroo Bilisummaa Oromoo dura dhaabbatuu fi Tokkummaa Uummata Oromoo diiguuf yaalu kamiyyuu diina qabsoo Oromoo waan ta’eef tokkummaan dura dhaabbannee balaaleffanna jechuun ejjennoo qabsoo bilisummaa Oromoof qaban gadi jabeessan.
Image may contain: 3 people

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: