Gabaasa Guyyaa Kabajaa Gootota Oromoo Ebla 15, 2017

Ebla 16,2017/Sirni kabaja guyyaa Gootota Oromoo godina Wallagga bahaa  magaalaa Naqamtee fi naannoo ishee keessatti  akkasumas gootowwan Qeerroon Yuunivarsiitii Wallaggaa keessaa walitti dhufuun Eebili 15 haala akkaan ho’aa ta’een kabajamee ooluu Qeerroon leeqaa gabaase.

Haaluma kanaan ayyaanni guyyaa gootota Oromoo kun bakkeewwan magaalaa Naqamtee keessaa naannoo hora hadiyyaa fi naannoo mooraa yuunversiitii Wallaggaatti gootowwan qeerroo yuunversiitii Wallaggaatiin  kabajamee akka oole  maddeen Qeerroo leeqaa ibsanii jiru.Akkasumas hora soorgaa  fi naannoo tulluu koomtoo jedhamuttis gootowwan Qeerroon leeqaa  baatii Eebilaa guyyaa seena qabeessa  kana kabajatanii  akka oolan  jaallan Qeerroon Leeqaa eeranii jiru.

Gootowwan Qeerroon bilisummaa Oromoo magaalaa Naqamtee fi naannoo ishee keessa jiraatan akkasumas qeerroon yuunversiitii Wallaggaa ayyaana kan bara kanaa yeroo kabajatannitti jalqabarratti sagantaa isaanii eebbaan tokko jechuun eegalan.Itti aansuunis haasaa fi marii waa’ee guyyaa seena qabeessa Eebila 15  guyyaa wareegamtoota gootota Oromoo irratti karaa gootowwan Qeerroo Leeqaatiin daqiiqaa 20f  mariin akkasumas haasaan akka godhametu himame. Addattimmoo  ayyaanni  baatiin eebila 15 maaliif akka kabajamuu fi guyyichi maal akka ta’e irratti bifa seenaatiin  barruun qindeeffamuun gootowwan qeerroo leeqaatiif akka ibsamee fi dubbifamee ooletu  addeeffame.Sirni marii fi  haasaan akkasumas  seenaan guyyichaa erga gootowwan Qeerroo magaalaa Naqamteef dubbifamee  boodas dhumarrattis sirna dungoo qabsiisuu fi yaadannoon  wareegamtootaaf karaa Qeerroo Leeqaatiin akka taasifametu ibsame.Sirna yaadannoo fi dungoo qabsiisuutti aanees  gootowwan qeerroon bilisummaa Oromoo magaaalaa naqamtee fi naannoo ishee keessaa walitti dhufan gootowwan Qeerroo yuunversiitii Wallaggaa waliin ta’uun erga sirna kabaja guyyaa goototaa fi sirna yaadannoo taasisaniin booda waadaa isaanii akka haaromffachuudhaan saggantaa isaanii xumuranii akka oolan maddeen qeerroo magaalaa Naqamtee gabaasan.

Bifa biraan guyyaan yaaannoo Ebla 15 Yuuniversitii Jimmaa keessattis bifa addaan kabajamee jira.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: