Godina Lixa Shaggar Aanaa Calliyaatti Barsiisaa Tasfayee Cimdeessaa Waraana Koomandii Poostii Wayyaaneen reebichaan ulfaataan irra gahe.

Ebla 3/2017 Godina Lixa Shaggar Aanaa Calliyaatti Barsiisaa Tasfayee Cimdeessaa Waraana Koomandii Poostii Wayyaaneen reebichaan ulfaataan irra gahee du’aaf jireenya gidduu jiraachuu Maddeen Qeerroo Lixa gabaasan.
Waraanni Koomandii Poostii Wayyaanee Ilmaan Oromoo mooraa mana hidhaa Waraana Wayyaanee Xoollaayi keessatti hidhamanii hiraarfamaa erga turanii boodaa mootummaan wayyaanee maqaa leenjii haaromsaa jedhuun olola kijibaa hidhamtoota hiraarsaa jiruu irratti ofuun waanan jedhee dirqamaan fudhadhu jechechuun eenyuummaa namummaa isaanii kan gaaffiikeessa galchisiisaa ture dhummarratti hidhamtoota keessa muraasa gadi lakkisuun ni yaadatama. Yeroo amma kanattis hidhamtoota hiraarfamaa turanii hiikjaman hordofee yakka ajjeechaa, hidhaa fi reebichaa suukkaneessaa irratti raawwacha jira.
Kanneen dabballoota TPLF Leenjii hidhamtootaa irratti gaaffiidhaan gogsanii qabanii fi adeemsii keessaan eenyummaa namummaa keenyaa gaaffii keessa golche jechuun gaaffii gaafatani fi kanneen walumaa galatti nuti mirgaafi bilisummaa keenyaaf gaaffii mirgaa gaafatnee malee rakkoo uumtoota miti jechuun kanneen mana hidhaa xollayitti mormii kaasaa turan irratti ajjeechaa, hidhaa fi reebichi hiraarsii ulfaataa fi doorsiifni guddaan irratti gaggeeffama jira. Erga gadhiifamanis bakka argamanii fi jiranitti waraanaa koomandii poostiin reebbichaan hamaan irratti gaggeeffama jira.
Haaluma kanaan guyyaa kaleessaa Barsiisaa Tasfayee Cimdeessaa utuu Geedoo irraa gara Midaatti konkolaataan socho’aa jiruu Daalaatti bakka jedhamutti waraanni Koomandii poostii wayyaanee konkolaataa dhaabee uummaata Sakkatta’uun Barsiisaa Tasfayee Cimdeessaa sii barbaadna jechuun utuu uummatni ilaalaa jiruu reebichaa humnaa olii kan irratti rawwatan ta’uun gabaafamera. Barsiisaa Tasfayee Cimdeessaa mana hidhaa Xoollaayiitti hidhamee dararamaa turee dhiyeenya kan kanneen gadhiifaman keessaa tokko. Uummatni Oromoo yoom iyyuu caallatti yakkaa sanyii balleessuu irratti xiyyeeffatuun wayyaaneen nurratti gaggeessa jiruu bakka cufaa dura dhaabbachuun mormiin FXG daran jabaatee akka itti fufu waamicha goona.
Injifannoo Uummata Oromoo!!

1 thought on “Godina Lixa Shaggar Aanaa Calliyaatti Barsiisaa Tasfayee Cimdeessaa Waraana Koomandii Poostii Wayyaaneen reebichaan ulfaataan irra gahe.

  1. Pingback: Oromia: #OromoProtests:#OromoRevolution: Gabaasa Fincila Xumura Garbummaa (FXG) Oromiyaa 2017 (April) | OromianEconomist

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s