2 responses

  1. Pingback: SBO Bitootessa 10,2017. Oduu fi gaaffii fi deebii miseensa poolisa federaalaa kan ture dargaggoo Caalaa Muddee waliin godhame kutaa 2ffaa – OROMIYAAN WANOFITIABBAATUU EGATAA

  2. odeeffanoo nuuf kennuu keessaniif galatoomaa. Garuu amma yoomiitti baqattanii biyya ormaa keessatti haftuu? Bilisummaan keenya yoomii?maaliif ala qofaa teessuu?qabsoon diina irraa fagachuun ni taati?Diina itti siqaniiti malee irraa fagaatanii akkamitti loluu dandayuu?ABOn biyya keessatti irra caalaa yoo nu wajjin hojjate malee ala qofa taaëe bilisummaa ni fida jettuu? mee itti haa yaadnu. Har’i akka kalleessaa hin tahu. kanaafuu yeroo wajjin yoo deemne malee akkuma kaleessaatti harás jiraachuun hin taatu.Toftaa harayaa haa hordofnu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: