Godina Arsii Keessaa Manneen Daldalaa Ummataa Cufamaa Jiru.

img_20170302_025638 img_20170302_044008 img_20170302_063408Godina Arsii Magaalota hedduu keessatti mootummaan wayyaanee suuqota daldalaa bakkoota adda addaatitti namootarratti cufaa jira,gibira humnaa olii kaffaluu qabdu jechuun ummata rakkisaa jira,addaatti namoonni gocha diinaa kanaaf saaxilaman oromoota ta’uun dhagayamaa jira,magaalonni wanti kun keessatti ta’aa jiru Dheeraa, Asallaa, Kofalee fi Muneessa ta’uun barameera.

Kanamalees Godina Arsii Aanaa Roobee 16996463_476319739424767_2829710792785344410_n 16999169_1878532229102929_468994923519531720_nMagaalaa Saddiiqaa keessaatti ummata nagayaa hidhuuf doorsisuun dhagayamee jira,Akkuma beekkamu guutuu Oromiyaa keessaa FXX tiin wal qabatee ummata hedduu mana hidhaa xoollay Awaash fi Sanqalleetti dararaa turuun isaa ni yaadatama,magaalaa Saddiiqaa keessaayis namoota hedduu achitti hidhee bilisaan gadhiise keessaa guuree ammallee mana hidhaatitti dachaasaa jira,namoonni ammaaf hidhamanii jiran Gazaalii Jamaal,Hajjii Jamaal,Amaan H/ Tunaa kanneen jedhaman keessatti argamu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: