Godina Arsii Aanaa Roobee Magaalaa Roobee Diida’aa Keessaa Sabboontonni Qeerroon Bilisummaa Oromoo Hedduun Hidhaan Dararamaa Jiru.

Gurraandhala 20,2017

16807679_412502109084616_4947228223484489601_nGodina Arsii Aanaa Roobee Magaalaa Roobee Diida’aa Keessaa Sabboontonni Qeerroon Bilisummaa Oromoo hedduun hidhatti kan dararamaa jiran yoo ta’uu Mana hidhaa Ma’aakalaawitti reebichi hamaan irratti raawwatamaa jiraachuu Oduun maatii isaanii irraa arganne ifa godhee jira Daraggoota reebichi kun irratti raawwatamaa jiru keessaa16900139_623447287851428_2136137737_n

  1. Shugguxee Durrii bakka bu’aa paartii koongirasii feederaalawaa Oromoo kan ture yoo ta’uu
  2. Saalih Abdullee 3, Hullee Adam
  3. Heeydar Jamaal fi Abbaa isaa Jamaal Abbaas
  4. Nasroo Durrii yoo ta’uu

Reebicha isaanirratti raawwatamaa jirurraa lubbuun jiraaratanii wal arguudhafis shakkii qabaachuu maatin isaanii dubbachaa jiraachuunis himamaa jira Kuni kanaan osoo jiruu yeroo ammaa Kanas humnoota Kumaandi poostitiin maatii isaaniis doorsisoonni gara garaa irra gahaa jiraachuus dhagayamaa jira. Karaa birootiin asuma aanaa kana Ganda Ataabaa Gasalaa keessa dargaggoon 16839768_623447281184762_1825985468_nqabsaayaan Qeerroo bilisummaa Keeyraddiin Huseen jedhamu Wayyaanee jalaa baqatee bakka inni jiru dhabuurraa kan ka’e Abbaa isaa Huseen H/Kadiir Mana hidhaa waajjira poolisii magaalaa Roobee keessatti hidhamee ilma kee bakka jiruu akka fiddu jedhamee erga mana  hidhaa keessatti dararamuu jalqabee ji’a 3 gahuun maatiin isaa yeroo ammaa kana rakkina guddaa keessa jiraachuu Qeerroon Aanichaa gabaaseee jira

Gama biraan Godinuma Arsii keessaatti  Aanota Adda Addaa keessatti wayyaaneen Hojii dhabdummaa hir’isuuf maqaa jedhuun dargaggoota walitti qabdee sossobachaa kan jirtu too ta’uu  Arsii Lixaa Magaalaa Arsii Nageellee keessatti  nama Shan Shaniin gurmaayaa Qarshii kuma kudhan 10,000 qabadhaatii gama mootummaatii kumni Dhibbi isiniif kennama jechuudhaan dargaggoota gowwoomsuuf yaalaa kan jirtu too ta’uu Carraa kanattis fayyadamuudhaaf dargaggoonni jiraataa magaalattii taatan Waraqaa eenyummaa kan miseensa Dh,D,U,O fudhachuu qabdu jechuun caasaa isaanii tokko shanee harkaa manca’ee ture deeffachuuf karaa qaxxaamuraa kanaan fedhii isaanii guuttachuuf warwaachurratti argamaa jiru jechuun Qeerroon Arsii Nageellee gabaasee jira.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s