Oromoof Oromiyaa Hongeessuuf Yaaluun,Burqaa Qilleensaa Argachuun Cuqqaaluuf Jooruun Wal Fakkaata

Barataa Dachaasaa Deebisaatiin

Barreessaa dhugaa baasa!Orom-biyyaa jaamsanii maqaa biraan moggaasuuf gartuuwwaan baalqajjiin kaleessaa yeroo qaroominni hin qabnes sanyiin Habashootaa yaalaa turuun nii yaadatama.Dhumma lafaaf namasaaf yoomuu duubatti utuu hin jedhin waraana lafoon ofirraa quuraa’ee deebisaa turuun gootowwaan Oromoo darbanii yomuu kan hin dagatamnedha.
Har’as daandii buchulloonni isaanii kaleessaa baasan sanarra gulufuun afaan uummata bal’aaf biyya Uummata Oromoo kana dhuunfatanii irra danbali’uuf waan hin goone hin qaban.”sangaa gaafaa mana hin dhowwatin innuu dadhabee dhiisaa”jedha Oromoon.Habashoota ofirraa deebisuuf gootowwaan kaleessaarraa dhaalmaa fudhatee dhalonnii Qaroon Oromoo har’as falma jabaa keessa jiraachuun waan ifaati.Keessattuu sochii roga maraan Qeerroo Bilisummaa Oromoo Oromiyaa keessatti gaggeessaa tureef itti jiru,Laaqii Wayyaaneen keessaa bahuu hin dandeenyeen qabsiisee jira.Akka horii hongeen huuqqisee dhoqqee Bonaan qabamtee ba’uu dadhabduu,Warraaqsa uummataan finiine kana keessaa bahuun Wayyaaneetti dhagaa guddaa dugdatti fe’ame ta’ee jira.

Tooftaawwaan ittiin Oromoo duuba deebisuuf waggaa tokkoo asitti Wayyaaneen fayyadamte
1,Karaa humnaa seenuun rukuttee cabsitee biyyoo Oromiyaa dhuunfachuuf tattaaffii jalqabaa fudhattee turte.Kanas dalaguuf uummatatti humna
Waraanaa bobbaasuun ilmaan Oromoo 1000n lakkaahaman galaafattee jirti

2,Akeeki jalqabaa ittuu kan uummata banbase ta’uu hubachuun,hongee siyyaasaa ishee mudate baraaramuuf humna Waraanaan akka Oromiyaan
bultu taasifte

3,Qabsoon Oromoon gaggeessuu qabsoo haqaa ta’uu hubachuun olloonni Oromoo cunqursaa halagaa jala jiran,Oromoorraa ilaaluu Qabsoo jabaa
finiinsuu isaanii sodaa guddaa gartuu xiqqoo Wayyaanee keessaa seensisuin karaa sana ofirraa maqsitu yaaluuf humna Command Post n akka biyyattiin bultu taasifte.Kunis milkii malee hafe

4,Humna Qeerroo Bilisummaa Oromoof sochii Oromoon taasisu dadhabsiisuuf ollaa Oromiyaan michoomuun biyyoota daangaa
Oromiyyaarraa Oromoo waliin walitti buusuun akka daangaa Uummata sarbamee halgaan dhaalamuuf daangaarraa uummata jiran walitti
buufte.Kanas gootummaan dura dhaabbachuun lafasaa halagaan akka hin dhaalamne tasisee jira.

5,Torbee kana keessaa falaaf mala jechuun ittii yaaddee kan bobbaa’a jirtu ,Yaaliin afaan Oromoo Logoo ykn Loqoda isaa mancaasuuf adeemsa
eegaltee jirtu kanaan golgolaa’ummaa jabaa itti fiduun alatti waan jilba uummataa cabsu utuu hin taane,booreef gootummaa jabaa Uummata
keessa kaahuun daareffama guddaa itti fiduuf deema.Mooraa barnootaa Oromiyaa keessa jiran keessatti kitaabni afaan Oromoo jijjiiramee
Logoo amaaraan dhiyaachuun dhuguma fudhatama kenneefii uummata Oromootti cuqqaallaa Siyyaasaa nii ta’aa jechuun,Burqaan Qilleensa
argamee nii cufama jechuun wal fakkaata.Ka’umsi Warraaqsaaf maddi Qabsoo kan ittifamuu danda’u mirgi hiree ofii ofiin murteeffachuu
hanga dhufutti biyyattiin Oromiyaa kotte duudaan dhaalamuuf jettu ilmaanshee guutamtee gaafa bultu qofa.Oromoof Oromiyaa hongeessuuf
yaaluun,burqaa qilleensaa argachuun cuqqaaluuf jooruun Wal Fakkaata.Falmiin Bilisummaa Oromoo burjaajoftuu wayyaanee duras kan
turedha.hanga Bilisummaa argatutti itti fufa.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: