Wayyaanee TPLFn Finfinnee keessatti raafamni guddaan mudatee jira.

Amajii 22,2017

img_0976Sirna ayyaana cuuphaa hordoftoota amantaa Ortodoksii biratti haala hoo’aa fi adda taheen biyyattii keessatti kabajamu Wayyaneen akkuma isaaf hin hafne tahee yaaddoo guddaan qabamuu fi uummata amantaa kanaaf bahe shororkeessuuf yaales uummanni guddaan Oromiyaa fi magaala Finfinnee keessaa bahe wayyaaneen balaaleffatuun ayyaana isaa cinatti gaaffii abbaa biyyummaa qabatee as bahee jira.
Guyyaa lamaan kanaa asitti waranni mooraadhaa bahe meesha gurguddaadhaan konkolaataa guuttachuun Finfinnee  guutuu naanna’anaa bahan jala bultii ayyaanicha irraa kaasee tahuun ni mul’ata. Haala kanaan kaleessaaa fi har’as ganama irraa kaasee Finfinnee keessaa
dhukaasni bakka uummanni Oromoo itti heddummatutti dhaga’amaa jira kana malees magaalota oromiyaa gurguddaa keessatti haala wal dhiphisee kan uummanni dhaadannoo fi sirban qabsoo dhageesisuun ayyanicha kabajaa jiru tahuu isaa caasaan dhaabaa bakka jiruu gabaasa gochaa jira.
img_0976Akkaataan dura dhaabbannaa uummanni oromo ayyaana kanaan wal qabsiisee itti jiru kun boonsaa tahuun gabaasa  irraa kan hubannuudha.
Naannolee Oromiyaa magaalotaa fi baadiyaa keessaa uummanni ayyaana kana wal qabsiisuun walitti dhufe kun dhaadannooo tokkoon akkuma
irratti hojjetameen diinatti bahee jira
–       Abbaan biyyaa ABO tahuu isaa diina hubachiise
–       Lafti Oromoo saamame haa deebihu
–       Hidhamtootni siyaasaa kamuu haa gadhiifaman
–       Bilisummaadhaaf lubbuu keenya wareegna malee boodatti hin deebinu
–       Command postf hin jilbeenfannu
–       Labsiin haala yeroo FXG duubatti hin deebisu
–       Uummanni oromoo amantaadhaan wal hin qoodu
–       Wal jaallachuu fi wal tahumsaan Bilisummaatti baana
–       Daangaan oromomiyaa haa kabajamu
–       Doorsisa diinaaf hin jilbeenfannu
–       Mootummaan ajjeesaa fi hattuun biyya hin bulchin
–       Mirgi amantaa xiqa kamittuu kabajamuu qaba
–       Gaaffiin mirgaa kabajaan deebii argachuu qaba
–       Nuti oromoon tokko gargar hin baanu
Kun dhaadannoo walii gala magaalota oromiyaa fi Finfinnee dabalatee
uummanni kaleessa ayyaana kanaan wal qabatee baheedha akkasumas
sirboonni qabsoo uummata argameen dhageesifamaa tureera waraabbiiwwan
caasaan nuuf gabaasaa jiruun ammas kan walitti deebinu tahuu danda’a

Humni ittisa uummataa keessaa madde tarkanfii gara jabeenyaa diina
irratti fudhatuun humni addaa Finfinnee kutaa Boolee Garjii jedhamutti
poolisii tokko irratti fudhatame haalaan boonsaadha. Akka gabaasni kun
ibsutti tarkaanfiin fudhatame poolisiin meeshaa qabuun ijoollee oromoo
lama qabee humna qabu biraan gahaa jiru karaatti humni uummata
haleeluun poolisicha hojiin ala taasise kanumaanis dhukaasni wal irraa
hin cinne galgala sa’a 2 booda humna agaaziitiin dhuka’uun uummata
nagaa isaa booressuu gabaasichi ifa godheera.

1 thought on “Wayyaanee TPLFn Finfinnee keessatti raafamni guddaan mudatee jira.

  1. Pingback: Oromia: #OromoProtests:#OromoRevolution: Gabaasa Fincila Xumura Garbummaa (FXG) Oromiyaa 2017 (January) | OromianEconomist

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s