GODINA WALLAGGA BAHAA JALA JIRAN KEESSAA WAYYAANEEN KAABINOOTA ISAATTI GARAGALUUN HIDHAA JIRAACHUUN HIMAME.

Amajjii 19,2017
Godina Wallagga bahaa magaalota kanneen akka kiiramuu,Giddaa ayyaanaa ,Limmuu galiilaa,Nuunnuu qumbaa,Hadaree,Shaambuu, fi Ebantuu keessatti ,hojjettoinni waajjira mootummaa wayyaanee keessa ta,anii uummata oromoo godinoota kanneen keessa jiraatan gidirsaa fi doorsisaa turan  ofuma saaniifiyyuu Wayyaaneedhaan shakkamuun mana hidhaatti guuramaa jiraachuu qeerroo achirraa ibsan.

Akka odeessi naannoo sanarraarraa dhufaa jirutti hojjeettoonni mootummaa fi kaabinoonni sirna  nama nyaataa abbaa irree qayyaaneef amanamuudhaan waajjira mootummaa  waayyaanee keessa hojjechaa kanneen turan yeroo ammaa maqaa kiraa sassaabdummaa jedhuun wayyaaneen isaanumatti galagalee  shakkuudhaan mana hidhaatti isaan guuraa jiraachu qeerroon naannichaa gabaasee jira.Kaabinoonni heedduunis hanga ammaatti godinoota wallagga bahaa jala jiran keessaa wayyaaneen isaanumatti garagalee hojii keessaa isaan konkolaachisaa akka jirullee himamaa jira.Hanga ammaattis kaabinoonni mootummaa Wayyaanee bukkeetti akka qaroo ijaatti ilaalaman 17 godinoota wallaggaa bahaa jalaa maqaa kiraa sassaabdummaa jedhuun mana hidhaa wayyaanee keessatti guuramanii jiru.
.
Oromoon yeroo kadhatu horiin kan abbaa horee haa ta,u dhugaan kan abbaa dhugaa haa ta,u jedhee kadhata.Wayyaaneen kaleessas har,as uummata oromoof gara laafina tokko akka inni hin qabne eenyuufuu gaaffii miti.Garuu heedduun keenya maalummaa wayyaanee budaa ta,uushee otuu hin hubatin oliif gadi bobaashee jala fiignee isheef gugguufnee  hojjennuyyuu wayyaanee biratti amanamanii hafuun hin jiru.Yeroof akka garaasheetti nutti fayyadamtee  borimoo numatti garagaltee akka qodaa cabaatti nu gatti.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: