TPLF “Nageenya Bu’uuraa Guddaa Buufne” jedhee ololuun tuffii mirga saboota Cunqurfamoof qabu muldhisa.

Amajjii 15,2017

WayyaanneeErga Labsiin Waraanaa Labsamee Asitti Qe’een Oromoo Bakkeewwaan Hedduutti Bohichaaf Watwaannaa Dhabee Kan Hin Beekne Ta’ee Utuu Jiruu Mootummaa Nageenya Biyyattiif Bu’uura Guddaa Buusee Jiraan Tuffii Guddaadha Jedhu Jiraattoonni Akka gabaasaan Qeerroo bakkeewwan hedduutii gabaasaa jirutti adeemsa Mootummaan Wayyaanee ittiin uummata Oromoo daguuguuf baafate kanaan lammiiwwaan kitillayyoota hedduu awwaalaa jiraachuu addatti tibba kana gaabaasaaleen Sagalee Qeerroo Bilisummaa dhaqqabaa jiran labsii murna bicuu wayyaanee jala haguuggachuun waraanni Uummatarratti bobbaafame rasasaan dhaanee uummata ajjeesaa akka jiru  keessattu uummata daangarra jiran hedduu irratti gaagaa’ama hamaa saatii dhaqqabsiisaa jirutti nageenya  du’ee jiruun nageenyi biyyatti deebi’eera jechuun hololli kadhaa biyyoota biroo irraa ittiin maallaqa sassaabachuuf banaamaa jiru kan tuffii ilma namaa ta’uufi duuti ilmaan Oromoo mootummaa burjaajoftuu Wayyaanee cinatti hanga du’a Hantuutaa itti dhagaa’amaa akka hin jirre raga baha.
Adeemsa kanaan uummataa biyyatti cinatti  nagaan waliin jiraannaan Wayyaanee manaaba gaafa quufaa akka ta’ellee eenyuuf ifaadhaa jedhu.
Jiraattota dubbifne akkas jedhu “Utuu manatti duunuu manatti nu ajjeesanii nageenyi biyyattii mirkanaa’eera kan jedhan duuti keenya akka nagaa isaaniif laachaa jiruuf gara jabeeyyii ta’uu isaanii mirkaneeffanne.Kana cinatti waan hojjennuun milkaa’uuf carraa argataa hin jirru,galiin callaa keenyarraa argamu gabaa biyyattirratti gadi bu’ee jira,akkasuma qaroowwaan biyyatti karaa nagaa falmachaa jiran ilmaan baratanii egeree keenyaaf abdii nuti qabnu mana hidhaatti dararamaa kunuu miidhama jiru cinatti akkuma kufuurratti kufaa kan
jalaa tortaraa jedhan sana utuu nu taasisuu akka nageenyi mirkanaahetti bahee dubbachuun yoomuu gara jabinaaf,gootummaan akka ABO cina hirirree aangoo ofiin bulaa akkuma dhufetti ofirraa fonqolchinuuf daandii guddaa nuu ta’ee jira.Motummaa waggaa 24 nu sobee kan itti aanuuf nu sobuuf yaaluun waan hin fakkaanneedha.Yoomiyyuu ABOn hanga jirutti ija Uummataa Oromoof biyya uummataa Oromoo saamuu waan fakkaatu miti” jechuun hawwaasi yaada isaa kennaa jira.
Fedhiin uummatichaaf hawwiin Qeerroo Bilisummaa Oromoo ABOn hogganamuu wal simuun humnaaf hamilee guddaa nuuf ta’aa jiraachuu
Qeerroon biyyaatti hubannee jirra Bilisummaan uummatichaa yoomuu hanga mirkanaa’utti akeeka Jaallan kaleessaa cinaa kan hin hafne ta’uullee Qeerroo biyyatti hubachiisuu feena.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: