Mooraa Jimmaa Yuunibarsiitiilee Keessatti Ukkamsaa Barattootaa Haala Ulfaataan Jabaatee Jira

because-i-am-oromoSadaasa 26,2016
Erga sochiin warraaqsaa mooraa Jimmaa Keessatti fineenee asitti barattoonni hedduun hidhamaa gidirfamaa,kanneen hafanis yaaddoo hamtuu keessa seenuun balaa hamaa saaxilamaa jiraachuu maddeen Qeerroo mooraa Jimmaay Yuunibarsiitii Gabaasu.Haalli hidhaa kun akkaa ulfaataa kan jiru yoo ta’u sochii Qeerroo Bilisummaa haala onnaataarraan gara kuteenyaan akka barataan jabeessee dhoosuuf haamilee guddaaf xiiqeffannoo jabaa gadi jabeessaa jiraachuu,akkasuma mooraa sana keessatti badii tokkoon alatti barataa barnootarraa ari’uuf hidhuun
kuna akkam akka barattoota aarsaa jiru dubbatamaa jira.
Bara baranaa kana keessatti barattoonni baay’inaan 100 ol ta’an ukkaamfamanii jiru.Mooraa kitoo furdisaa irraa hanga ammaa odeessi
Qeerroo Bilisummaa Oromoo dhaqqabe akka agarsiisutti moorichaa keessaa Oromoo taanaan akkamiin akka adamsamaa jiran wal nama hin gaafachiisu jedhu.Maqaa baewttoota hidhamanii muraasa
1.Waaqan Boon Awwaqee Mechanical Engineering
waggaa 2ffaa
2,Dirribaa Ayyaanaa Electrical and Computer
Engineering waggaa 3ffaa
3,Lammii Jaafar Civil engineering 5ffaa
4,Tashoome Goonfa Mechanical Enjineering
waggaa 2ffaa
5,Nugusuu Guddataa Civil Enjineering waggaa
2ffaa
6,Nimoona mulgeeta Electrical and Computer
Engineering waggaa 2ffaa
7,Eebbaa Galaalcha mechanical Enjineerig
waggaa 2ffaa
8.Firoomsa Taammiruu Information technology
waggaa 2ffaa
Engineering waggaa 2ffaa
9,.Solomon Taayyee Electrical and Computer
Engineering waggaa 2ffaa
10.Iyyaasuu Warquu Information technology
waggaa 2ffaa
11.Biraanuu ………HWREE 5ffaa
12.Guutuu Takilee Information technology
waggaa 2ffaa
13.Caalaa Tulluu Information technology waggaa
2ffaa
14.Oliyaad Tashoomaa Information technology
waggaa 2ffaa
15.Isxifaanos Maatihoos Computer science
waggaa 2ffaa
16.Ibirihaam Yuusuf Computer science waggaa
17,Shimallis
Namarraa Chemical Engineering waggaa 4ffaa
18,Milkeessaa Alamayyoo Water Supely and
Enviromental Enjineerig waggaa 2ffaa
19.Addunya Hundeessa Electrical and Computer
Enjineerng waggaa 3ffaa
20.Gammachuu Dirbaaba Computer Science
waggaa 2ffaa

2 thoughts on “Mooraa Jimmaa Yuunibarsiitiilee Keessatti Ukkamsaa Barattootaa Haala Ulfaataan Jabaatee Jira

  1. Pingback: Oromia: #OromoProtests: Gabaasa Fincila Xumura Garbummaa (FXG) Oromiyaa 2016 (November) | OromianEconomist

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s