Yuunibarsiitii Jimmaa Damee Kitoo Furdisaa (Technological science) Keessatti Barattoota  Ambulaansiidhaan Rukutuun  Ajeesanii Jirachuun Beekame

Sadaasa 5,2016

Mooraa Jimma Yuunibarsiitii damee Kitoo Furdisaa keessatti qaroo hawwaasaa kan ta’an barattoota Oromoo sadii Ambulaansiidhaa beekaa rukutuudhaan lama ajjeesanii tokko du’aaf jireenya gidduu jiraachuu Qeerroon gabaase.Ajjeechaan kun  guyyoota muraasa darban keessa kan fudhatame yoo ta’u,Barataan Ajjefame tokko gaafasuma haara reef kan mooricha seenee guyyuma sana du’aan gale yoo ta’u kanneen hafan sunneen illee haala rifaasisoon ajjeefamuun akkan kan Aarse jiru ta’uu barattoonni dubbatan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s